Τα Εισόδια της Θεοτόκου στη Σμύρνη (ΦΩΤΟ)

Μέ θρησκευτικήν εὐλάβειαν καί ἱεροπρέπειαν ἑωρτάσθη ἡ θεομητορική ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου εἰς Σμύρνην, τήν Πέμπτην, 21ην Νοεμβρίου ἐ.ἔ..
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖος προεξῆρχε τῆς Θείας Λειτουργίας, κατά τήν ὁποίαν ἐκκλησιάσθησαν καί τά μέλη τῆς στρατιωτικῆς ἀποστολῆς τῆς Ἑλλάδος εἰς τήν ἕδραν τοῦ ΝΑΤΟ ἐνταῦθα, ὡς καί μέλη τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος.
Παροῦσα καί ἡ Γενική Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος, Εὐγεν. κ. Ἀργυρώ Παπούλια. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις εἰς τούς ἄρτι διαμορφωθέντας χώρους τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, πλησίον τοῦ Ἱ. Ναοῦ τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς.
Τό δέ Σάββατον, 24ην Νοεμβρίου, τό ἑσπέρας ἐπραγματοποιήθη ἐντός τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Φωτεινῆς συναυλία τῆς ἀνδρικῆς πολυφωνικῆς χορωδίας Λαυρίου, ἡ ὁποία ἀπέδωκεν ἐκκλησιαστικούς ὕμνους.
Ἡ χορωδία ἰδρύθη τό 1939, τά δέ πλεῖστα τῶν μελῶν αὐτῆς ἕλκουν τήν καταγωγήν των ἀπό τήν Σμύρνην καί τήν εὐρυτέραν περιοχήν τῆς Ἰωνίας, τά ὁποῖα ἀφίχθησαν προσκυνηματικῶς μετά τῶν οἰκογενειῶν των εἰς τήν πρωτεύουσαν αὐτῆς.
Εἰς τό προσκύνημα συμμετέσχον ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Κωνσταντῖνος Συρῖγος, Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Λαυρίου, καί οἱ Ἐντιμ. κ. κ. Δημήτριος Λουκᾶς, Δήμαρχος Λαυρίου, Σταῦρος Παπασταυρόπουλος, τ. Δήμαρχος Λαυρίου, καί Μ. Δεληγιάννης, Πρόεδρος τοῦ Μικρασιατικοῦ Συλλόγου Λαυρίου.
Τήν συναυλίαν παρηκολούθησαν μέλη τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος ἀλλά καί λοιποί φιλόμουσοι Σμυρναῖοι. Χαιρετισμούς ἀπηύθυναν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖος, ὁ Πρόεδρος τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Θεοδωρίδης καί ὁ Πρόεδρος τῆς Χορωδίας Λαυρίου Ἐντιμ. κ. Χ. Συρῖγος.
Ἐκ. μέρους τοῦ Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος παρέστη ἡ Εὐγεν. κ. Κωνσταντῖνα Καρκάνη, στέλεχος αὐτοῦ.
Ἡ χορωδία καί οἱ λοιποί προσκυνηταί ἐκκλησιάσθησαν κατά τήν τήν ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σμύρνης τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑπομένης, Κυριακῆς, 25ης ἰδίου, καθ’ ἥν οἱ χορωδοί ἀπέδωκαν καί ὕμνους αὐτῆς.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Θεατρικό δρώμενο για τη ζωή του Άγιου Μαξίμου του Γραικού με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 500 ετών από τη μετάβασή του στη Ρωσία.

Η Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως διοργάνωσαν σήμερα, Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου έ.έ., Διεθνή Επιστημονική … [...]

ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ

Ο Άγιος Σεβαστιανός γεννήθηκε στα Μεδιόλανα της Ιταλίας, το 250 με 256 μ.Χ. Οι γονείς του τον ανέθρεψαν με μεγάλη χριστιανική επιμέλεια. Καθώς ήταν και από γένος … [...]