Τα Ευαγγέλια της Παναγίας

Εκ παραδρομής αναλύθηκε άλλη Ευαγγελική περικοπή
την ερχόμενη Κυριακή θα αναγνωσθεί το κατα ματθαίον ιζ΄ 14-23
Περικοπές Ευαγγελίων:  Λουκά α΄ 39-49, 56  Λουκά ι΄ 38-42 ια΄ 27-28   Ματθαίου δ΄ 12-17
Απόστολος: Ά προς Κορινθίους δ΄ 9-16
Το μάθημα πραγματοποιήθηκε στις 07/08/2017
Αρχιμανδρίτης Ιωάννης Καρασακαλίδης

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ