Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο Γέροντος Γαβριήλ Τσάφου (ΦΩΤΟ)

Μέσα σέ κλίμα βαθειᾶς συγκίνησης καί ἀναστάσιμης χαρᾶς τελέστηκε σήμερα στό μετόχι τοῦ Ἱ. Ἡσυχαστηρίου Παναγία τῶν Βρυούλων τῆς Ἱ Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν στό Μήλεσι Ὠρωποῦ τό τεσσσαρονθήμερο μνημόσυνο τοῦ π. Γαβριήλ Τσάφου, ἐφημερίου ἐπί πενήντα χρόνια στό Ἱ Προσκύνημα τοῦ Ἁγ. Ἀνδρέου πλ Ἀμερικῆς καί κτήτορα τοῦ ἐν λόγω Ἡσυχαστηρίου.
Στήν Θ. Λειτουργία προεξῆρχαν καί λάμπρυναν μέ τήν σεμνή παρουσία τους ἐκ μέρους τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου ὁ θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Σαλώνων κ. Ἀντώνιος καί ἐκ μέρους τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαῖου ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος ἐνῶ συμμετεῖχαν καί πολλοί ἱερεῖς, πνευματικά τέκνα τοῦ γέροντος Γαβριήλ καί πλῆθος πιστῶν πού ἦρθαν καί ἀπό τήν Ἀθήνα καί ἀπό τήν εὐρύτερη περιοχή γιά νά τόν τιμήσουν.
Γιά τήν σημερινή ἑορτή καθώς καί γιά τό πρόσωπο τοῦ μακαριστοῦ γέροντος Γαβριήλ μίλησε πολύ ἀπλά ἀλλά καί βαθειά καί καρδιακά ὁ Θεοφιλέστατος Ἅγιος Ἐρυθρῶν.
Τόνισε πόσο λαμπρή γιορτή εἶναι σήμερα καθώς τιμοῦμε τούς Ἅγιους Προπάτορες τῆς Θεοτόκου ἀλλά καί τούς ἀμέτρητους νεομάρτυρες πού σφαγιάστηκαν στήν Μικρασιατική Καταστροφή, οἱ ὁποῖοι ἔδωσαν μέ τό αἷμα τους τήν δική τους ὁμολογία πίστεως μέσα σέ πολύ τραγικές συνθῆκες.
Καρπός, ὄπως εἶπε, αὐτῶν τῶν μαρτύρων ὑπῆρξε καί ὁ μακαριστός π Γαβριήλ ὁ ὁποῖος ἦταν ἡ ἀγκαλιά τοῦ Θεοῦ καί πού μέσα σ αὐτήν τήν ἀγκαλιά χιλιάδες ἄνθρωποι ἀναπαύτηκαν, βρῆκαν τόν Θεό,στηρίχτηκαν καί πορεύτηκαν στήν ἐν Χριστῶ ζωή.
Στήν συνέχεια ὁ Θεοφιλέστατος ἀναφέρθηκε στά χαρακτηριστικά τοῦ ἐκλειπόντος τονίζοντας πόσο διακρινόταν γιά τήν ταπείνωση, τήν ἁπλότητα, τήν καλοσύνη καί τήν ἀγάπη του πρός ὅλους τούς ἀνθρώπους πού ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ ἔφερνε κοντά του, ἀλλά καί γιά τήν ἀγάπη του γιά τίς πατρίδες του, γιά τούς προγόνους καί τούς ἀπογόνους του. Τήν ἀγάπη του αὐτή τήν ἔδειξε πολύ ἔντονα ὅταν πρίν ἀπό λίγα χρόνια τοῦ εἴπαμε, συνεχίζει ὁ Θεοφιλέστατος, ὅτι ξεκινᾶμε τήν ἀνασυγκρότητη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἰωνίας. Ἡ χαρά του ἦταν ἔκδηλη ἀλλά καί ἡ μέ διάφορες μορφές συμπαράστασή του ἄμεση.
Γι αύτό, ἀλλά καί γιά τήν ὅλη βιωτή του τόν ἐκτιμοῦσε ἰδιαίτερα ὁ Οἱκουμενικός Πατριάρχης καί τοῦ ἀπένειμε πρίν ἀπό λίγα χρόνια τό ὀφφίκιο τοῦ Ἀρχιμανδρίτη τοῦ Οἰκουμενικοῦ θρόνου ὄχι μόνο γιά νά τόν τιμήσει ἀλλά γιά νά τοῦ δείξει ὅτι εἶναι ὄντως ἕνα κομμάτι αὐτῆς τῆς μαρτυρικῆς Ἐκκλησίας, ὅτι εἶναι παπᾶς τῆς Ἰωνικῆς γῆς, ὅτι εἶναι γνήσιος Μικρασιάτης, ἀπόγονος τῶν Βουρλιωτῶν γονέων του Βασιλείου καί Ἑλένης.
Τέλος ὁ Θεοφιλέστατος εἶπε ὅτι ὁ γέροντας Γαβριήλ ἀφοῦ ἐκπλήρωσε ἀνθρωπίνως τήν ἀποστολή του ἀνέβηκε στόν οὐρανό καί συναγάλλεται σήμερα μέ τό νέφος τῶν νεομαρτύρων τῆς Ἰωνικῆς γῆς ἀλλά καί μέ ὅλους τούς ἀνθρώπους, κληρικούς καί λαικούς, πού ἦρθαν στό Ἱ Ἡσυχαστήριο του γιά νά τιμήσουν τόν ἴδιο ἀλλά καί τά δάκρυα καί τόν ἀγῶνα του γιά νά ἀποκτήσουμε ὅλοι πνευαμτική ζωή. Παρέδωσε στήν Ἐκκλησία ἱερεῖς καί μοναχούς, πνευματικά παιδιά, ὅλους ὅσους πέρασαν ἀπό κοντά του καί οἰκοδόμησε ψυχές. Καί ἐμεῖς ὅλοι ἔχουμε χρέος νά μήν ξεχάσουμε ὄχι ἀπλά τίς λεκτικές ἀλλά τίς βιωματικές του ὑποθῆκες.
Ὁ Θεοφιλέστατος ἔκλεισε τόν λόγο του βαθειά συγκινημένος, μεταφέροντας τίς εὐχές τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου πρός τίς ἀδελφές τοῦ Ἱ Ἡσυχαστηρίου καί τούς ἱερεῖς καί τά πνευματικά τέκνα τοῦ γέροντος Γαβριήλ ἀλλά καί τόν καημό καί τήν βαθειά συγκίνηση τῶν Μικρασιατῶν πού λαχταροῦν καί «κουβαλοῦν» μέσα τους τήν ἀγάπη καί τόν καημό γιά τίς πατρίδες του. Μίλησε γιά μία γερόντισσα Μικρασιάτισα πού κάθε βράδυ μέχρι πού ἔκλεισε τά μάτια της ἄκουγε στόν ὕπνο της νά χτυποῦν οἱ καμπάνες τῆς Ἁγ Φωτεινῆς τῆς Σμύρνης.
«Αὐτό τό μήνυμα σᾶς φέρνω ἀπό τήν Ἀνατολή, τόν ἦχο ἀπό τίς καμπάνες τῆς Ἁγ Φωτεινῆς» εἶπε ὁ Θεοφίλεστατος καί στήν συνέχεια τελέστηκε τό μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ γέροντος.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΦΩΚΑ

Πατρίδα του Αγίου Φωκά ήταν η Σινώπη του Ευξείνου Πόντου. Οι γονείς του Πάμφυλος (ναυπηγός στο επάγγελμα) και Μαρία μεταλαμπάδευσαν στο Φωκά από την παιδική του ηλικία τη … [...]

Ευλογία του Θεού και οικονομία

Είναι επιβεβλημένη και αδιαμφισβήτητη η θεώρηση ότι σήμερα η οικονομία, ως ισχυρό στοιχείο της καθημερινότητάς μας, είναι πεδίο απόλυτης κυριαρχίας της ψυχρής λογικής, … [...]

Η αποδημία, μια εποχιακή μετακίνηση

Όλοι σας ξέρετε ότι τα χελιδόνια και κάποια άλλα πουλιά τα συναντούμε στη χώρα μας μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες. Πού βρίσκονται το φθινόπωρο και τον χειμώνα, πριν τα … [...]