Τι θα κάνουμε με τα χωράφια του Χριστού; Τα αναγνώσματα της Κυριακής ιγ΄ Ματθαίου

Ευαγγέλιο εωθινό Μάρκου ις΄ 1-8
Απόστολος Α΄ Κορινθίους ις΄ 13-24
Ευαγγέλιο Ματθαίου κα΄ 33-42
Το μάθημα πραγματοποιήθηκε στις 28/08/2017
Αρχιμανδρίτης Ιωάννης Καρασακαλίδης

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ