Του μηνού η ψυχή – από το Νώντα Σκοπετέα

 
Δεκέμβριος διαλεχτός( Νώντα Σκοπετέα)
Χιονόστρωτα ονείρατα, παιδί γιορτή προσμένει,να φτάσει θέλει γρήγορα Δεκέμβριος, σαν σημαίνει.Μα είν’ οι μέρες διαλεχτές, ποια να πρωτοπαινέψειςκαι ποιο Μεσίτη στο Χριστό πρώτο να ικετέψεις;
Φιλάρετος όλο ελεεί, Βαρβάρα μαρτυράει,από πατέρα δήμιο, που κεραυνός χτυπάει.Δαμασκηνού η δεξιά δέεται στην Παρθένοκι οι Σαββαϊτες προσκυνούν στον Τάφο Ηγιασμένο.
Άρμενο η παράκληση, πανί η ευχαριστία,πρωτόμπαρκη η προσευχή, μα φτάνει ως τη Λυκία.Θαλασσομάχος βοηθός, Καραβοκύρης σώζει,μέσα στο πέλαο Άγιος με το Σταυρό δεσπόζει.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ