Το Άγιο Πνεύμα

Καί εἰς το Πνεῦμα τό Ἅγιον, τό κύριον, τό ζωοποιόν, τό ἐκ τοῦ Πατρός ἐκπορευόμενον, τό σύν Πατρί και Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καί συνδοξαζόμενον, τό λαλῆσαν διά τῶν προφητῶν.

Στο όγδοο άρθρο εκφράζουμε την πίστη μας στο τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας. Όπως και τα άλλα δύο πρόσωπα, είναι και αυτό Άγιο, αλλά επίσης μ’ Αυτό ενεργείται ο αγιασμός των πάντων. Γι’ αυτόν τον σκοπό δόθηκε στην Εκκλησία, κατά την ίδρυσή της, την ημέρα της Πεντηκοστής, και παραμένει μόνιμα σ’ αυτήν, για να φωτίζει, να ενδυναμώνει, να αγιάζει τους πιστούς και να συνεργεί στην επικράτηση της Βασιλείας του Θεού.
Το Άγιο Πνεύμα, ως Θεός που είναι, έχει κυριότητα και εξουσία, ζωοποιεί τα πάντα, φυσικά και πνευματικά, και εκπορεύεται από τον Πατέρα – όχι «και εκ του Υιού» (filioque), όπως δέχονται οι Ρωμαιοκαθολικοί. Έχει την ίδια ακριβώς ουσία με τον Πατέρα και τον Υιό και προσκυνείται και δοξάζεται ισότιμα μαζί τους. Είναι Αυτό που στα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης φώτισε τους προφήτες και φανέρωσαν τις αλήθειες του Θεού. Αυτό κατόπιν φώτισε τους μαθητές του Κυρίου και τους ανέδειξε Αποστόλους και μάρτυρες. Αυτό δυνάμωσε τους Μάρτυρες και τους Οσίους όλων των εποχών στους αγώνες τους. Αυτό φώτισε τους Πατέρες των Οικουμενικών Συνόδων και όλους τους άλλους Πατέρες και Αγίους να διακηρύξουν την Αλήθεια και να καθοδηγήσουν το ποίμνιο του Χριστού με έργα και λόγια αληθινής αγάπης και σωτηρίας.
Κάποια άλλα από τα χαρίσματα-δώρα του Αγίου Πνεύματος είναι: η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία και η υπομονή, η πραότητα και η ταπείνωση, η καλοσύνη, η συγχωρητικότητα και η αμνησικακία, η πίστη και η ελπίδα, η εγκράτεια, η προσευχή.
Στο Άγιο Πνεύμα απευθύνουμε την εξής προσευχή:
“Βασιλεῦ Οὐράνιε Παράκλητε, τό Πνεῦμα τῆς Ἀληθείας, ὁ πανταχοῦ παρών καί τά πάντα πληρῶν, ὁ θησαυρός τῶν ἀγαθῶν καί ζωῆς χορηγός, ἐλθέ καί σκήνωσον ἐν ἡμῖν καί καθάρισον ἡμᾶς ἀπό πάσης κηλίδος καί σῶσον, Ἀγαθέ, τάς ψυχάς ἡμῶν”.
Ουράνιε Βασιλέα, που μας παρηγορείς, εσύ  που είσαι το Πνεύμα της Αλήθειας, που βρίσκεσαι παντού και γεμίζεις τα πάντα, εσύ που είσαι ο θησαυρός όλων των αγαθών και ο χορηγός της ζωής, έλα και μείνε για πάντα μέσα μας και καθάρισέ μας από κάθε ασχήμια και σώσε, Αγαθέ, τις ψυχές μας.

Συμβολική παράσταση του Αγίου Πνεύματος στην ορθόδοξη εικονογραφία είναι το περιστέρι που εμφανίζεται κατά τη Βάπτιση του Κυρίου. Εικονογραφείται και ως νεφέλη στην εικόνα της Μεταμόρφωσης και ως γλώσσες φωτιάς πάνω από τα κεφάλια των Αποστόλων στην εικόνα της Πεντηκοστής.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Πνευματικά Αναγνώσματα • Re: Σήμερα είναι :Τη ΙΗ΄ (18η) Ιουνίου, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος ΛΕΟΝΤΙΟΥ και των συν αυτώ ΥΠΑΤΙΟΥ και ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ.

Λεόντιος ο Άγιος κατήγετο μεν από την Ελλάδα, έζησε δε κατά τους χρόνους του βασιλέως Ουεσπασιανού, εν έτει ο΄ (70). Και επειδή είχεν ανδρείαν και ρώμην φυσικήν, η οποία … [...]