Το μυστήριο της Ιεροσύνης (χειροτονία)

Ιερείς ή κληρικοί είναι οι χριστιανοί που διαλέχτηκαν από τον επίσκοπο για την αρετή, το ήθος και την αφοσίωσή τους στον τριαδικό Θεό και χειροτονήθηκαν, δέχτηκαν δηλαδή με το Μυστήριο της Ιεροσύνης πλούσια τη Θεία Χάρη και το ιδιαίτερο χάρισμα να τελούν τα Μυστήρια. (Χειροτονία: ο επίσκοπος επιθέτει τα χέρια του πάνω στο κεφάλι αυτού που χειροτονείται και επικαλείται τη χάρη του Αγίου Πνεύματος).
Κανένας άνθρωπος, όσο ενάρετος και προσεχτικός και πιστός και ταπεινός κι αν είναι, δεν είναι άξιος να τελεί τα Μυστήρια και μάλιστα αυτό της Θείας Ευχαριστίας. Ο Χριστός είναι ο Μεγάλος Αρχιερέας. Αυτός τελεί τα Μυστήρια και μας προσφέρει δωρεάν τη Θεία Του Χάρη, τα θεϊκά Του δώρα, χρησιμοποιώντας ανθρώπους, τους ιερείς. Κι εμείς τιμούμε και σεβόμαστε τους ιερείς, (ακόμα κι αν ξέρουμε ότι ως άνθρωποι κάποιες φορές σφάλλουν και αμαρτάνουν), επειδή γίνονται φορείς της Θείας Χάρης. Ο Θεός εμπιστεύεται σ’ αυτούς την τέλεση των Μυστηρίων.
Στην Ορθόδοξη Εκκλησία υπάρχουν τρεις βαθμοί ιεροσύνης:
α) ο βαθμός του Διακόνου
β) ο βαθμός του Πρεσβυτέρου
γ) ο βαθμός του Επισκόπου
Ο Διάκονος, όπως δηλώνει η λέξη, είναι βοηθός του Πρεσβυτέρου και του Επισκόπου. Μόνος του δεν μπορεί να τελέσει κανένα μυστήριο.
Ο Πρεσβύτερος τελεί τα Μυστήρια εκτός από αυτό της Ιεροσύνης.
Ο Επίσκοπος τελεί όλα τα μυστήρια κι επιπλέον έχει την ευθύνη για την ορθή διδασκαλία και την πνευματική πρόοδο των πιστών.
Το Μυστήριο της Ιεροσύνης – πιο απλά η χειροτονία, όπως συνηθίζουμε να λέμε – τελείται μέσα στη Θεία Λειτουργία. Για τη χειροτονία επισκόπου χρειάζονται τρεις επίσκοποι. Οι πιστοί φωνάζουν δυνατά “Άξιος” την ώρα της χειροτονίας, αν αναγνωρίζουν την καταλληλότητα του χειροτονούμενου για την πολύ σπουδαία αποστολή που αναλαμβάνει.
Υπάρχουν και κατώτερα εκκλησιαστικά αξιώματα που δίνονται από τον επίσκοπο με χειροθεσία, όπως του αναγνώστη, του ψάλτη και του υποδιακόνου. Στη χειροθεσία ο επίσκοπος επιθέτει τα χέρια του στο κεφάλι αυτού που χειροθετεί και εύχεται στον Θεό να τον φωτίζει και να τον καθοδηγεί στην επιτέλεση των καθηκόντων του. Ωστόσο δεν τελείται μυστήριο.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

12060 – Άνθρωπον ουκ έχω

Ο παράλυτος του Ευαγγελίου παραδειγματίζει και μπορεί να διδάξει τον σύγχρονο άνθρωπο.«Άνθρωπον ουκ έχω», φώναζε ο παράλυτος, δείχνοντας την μοναξιά του, αντιμετωπίζοντας … [...]