Το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο του Γέροντος Αιμιλιανού Σιμωνοπετρίτου

Το τεσσαρακονθήμερον μνημόσυνον του προς Κύριον εκδημήσαντος αοιδίμου Γέροντος Αιμιλιανού Αρχιμανδρίτου Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας θα τελεσθή ως κάτωθι:
Εις μεν την Ιεράν Μονήν Σίμωνος Πέτρας,
το εσπέρας της 17ης Ιουνίου, Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος,
 και περί ώραν 4.00 μ.μ.
η ιερά επιμνημόσυνος παννυχίς και την επομένην, Τρίτην 18ην Ιουνίου, 
η επιμνημόσυνος αρχιερατική θ. Λειτουργία
 (έναρξις: Όρθρου 5.00 π.μ. – θ. Λειτουργίας 7.00 π.μ.),
Εις δε το Ιερόν Μετόχιον της Ορμυλίας, 
το εσπέρας της 18ης Ιουνίου, Τρίτης του Αγίου Πνεύματος, 
και περί ώραν 4.00 μ.μ.
η ιερά επιμνημόσυνος παννυχίς και την επομένην, Τετάρτην 19ην Ιουνίου
 η επιμνημόσυνος αρχιερατική θ. Λειτουργία
 (έναρξις: Όρθρου 7.00 π.μ. – θ. Λειτουργίας 8.30 π.μ.).
Τέλος την Τρίτη 18 Ιουνίου, στο Ιερό μετόχι της Αναλήψεως Βύρωνα, θα τελεστεί κατά την πρωινή Θεία Λειτουργία το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο του μακαριστού γέροντος Αιμιλιανού.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Πνευματικά Αναγνώσματα • Re: Σήμερα είναι :Τη ΙΗ΄ (18η) Ιουνίου, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος ΛΕΟΝΤΙΟΥ και των συν αυτώ ΥΠΑΤΙΟΥ και ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ.

Λεόντιος ο Άγιος κατήγετο μεν από την Ελλάδα, έζησε δε κατά τους χρόνους του βασιλέως Ουεσπασιανού, εν έτει ο΄ (70). Και επειδή είχεν ανδρείαν και ρώμην φυσικήν, η οποία … [...]