Τρίτη της Διακαινησίμου στην Ι.Μ. Σιδηροκάστρου

Μὲ τὴ δέουσα ἐκκλησιαστικὴ λαμπρότητα ἑορτάστηκε ἡ μνήμη τῶν ἁγίων νεοφανῶν μαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου καὶ Εἰρήνης τὴν Τρίτη τῆς Διακαινησίμου ἑβδομᾶδος στὴν ἱερᾶ μητρόπολη Σιδηροκάστρου.
Σὲ πανηγυρικὸ καὶ ἀναστάσιμο κλῖμα τελέσθηκε Θεία Λειτουργία στὸ ἑορτᾶζον παρεκκλήσιο τῆς ἐνορίας τοῦ Νεοχωρίου Σιντικῆς ἱερουργοῦντος καὶ προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Μακαρίου, τὸν ὁποῖο πλαισίωσαν ἱερεῖς καὶ διάκονοι.
Ἀξιοσημείωτη ἦταν ἡ προσέλευση τῶν κατοίκων τοῦ χωριοῦ, ἰδιαίτερα τῶν νέων στὴν ἡλικία, ἀλλὰ καὶ πολλῶν εὐλαβῶν προσκυνητῶν ποὺ ἦρθαν νὰ τιμήσουν τοὺς ἑορτάζοντες λαοφιλεῖς ἁγίους γιὰ νὰ ἔχουν τὴν σκέπη καὶ τὴν προστασία τους.
Στὸ κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος τόνισε τὴ σπουδαιότητα τοῦ γεγονότος τῆς Ἀναστάσεως γιὰ τὴν πίστη μας κατὰ τὸν λόγο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου “εἰ δὲ Χριστὸς οὐκ ἐγήγερται, κενὸν ἄρα τὸ κήρυγμα ἡμῶν, κενὴ δὲ καὶ ἡ πίστις ἡμῶν”.
Ἀναφέρθηκε ὡστόσο καὶ στὴ θαυμαστὴ ζωὴ τῶν ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καὶ Εἰρήνης προτρέποντας ὅλους νὰ τοὺς μιμηθοῦν στὴν πνευματικὴ τελείωση καὶ τὴν ἁγιότητα.
Μὲ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ἀκολούθησε ἐκδήλωση στὸν αὔλειο χῶρο τοῦ ναοῦ μὲ παραδοσιακοὺς χοροὺς τῶν τοπικῶν συλλόγων καὶ κέρασμα γιὰ ὅλους.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Η τόλμη των Μυροφόρων

«Ηγόρασαν αρώματα ίνα ελθούσαι αλείψωσιν αυτόν» Το μυστήριο της θείας οικονομίας το υπηρέτησε ολόκληρη η κτίση. Όταν Εκείνος άπλωσε τα χέρια Του πάνω στο Σταυρό, η γη … [...]