Τρισάγιο για τον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας κυρό Στυλιανό στο Oρθόδοξο Πανεπιστήμιο του Κονγκό (ΦΩΤΟ)

Οἱ καθηγητὲς καὶ οἱ φοιτητὲς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς «Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Ἀθωνίτης» τὴν ἐτέλεσαν δέηση ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ Μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Αὐστραλίας Στυλιανοῦ εἰς τὸν Πανεπιστημιακὸν Ναὸν.
Ὁ Μακαριστὸς Ἀρχιεπίσκοπος ὑπῆρξε εὐεργέτης τοῦ Ὀρθοδόξου Πανεπιστημίου τοῦ Κογκὸ ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ τῆς δημιουργίας του.
Ἐνεθάρρυνε τὴν λειτουργία του καὶ συχνὰ τὴν ἐστήριζε οἰκονομικά.
Ἀπέστειλε καθηγητὲς ἐνταῦθα, ἐνῶ καὶ διὰ τῆς μεθόδου τῆς τηλεδιδασκαλίας ἐδίδαξαν καθηγητὲς ἀπὸ τὴν Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Σίδνεϊ.
Μετὰ τὴν ἐπιμνημόσυνον δέηση, φοιτητὲς καὶ καθηγητὲς κατευθύνθησαν στὴν αἴθουσα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς καὶ μὲ ὁμιλίες ἐτονίσθη ἡ προσωπικότητα τοῦ Μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Στυλιανοῦ, ἡ προσφορὰ του στὴν Ἐκκλησίαν καὶ ἰδιαίτερα στὸ Ὀρθόδοξον Πανεπιστήμιον τοῦ Κογκό καὶ τὴν ἱεραποστολή.
Πλήρεις εὐγνωμοσύνης οἱ φοιτητὲς καὶ οἱ καθηγητὲς ἔψαλαν τὸ «αἰωνία ἡ μνήμη».
Φωτογραφίες: Romfea.gr


 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Διάφορα Θέματα • Οταν πεις την λέξη Εξομολόγηση ο άλλος αντιδράει λές και βάζει το χέρι του στην πρίζα.

Οταν πεις την λέξη Εξομολόγηση ο άλλος αντιδράει λές και βάζει το χέρι του στην πρίζα. ..Αρχίζουμε και ξεπερνάμε και τους ειδωλολάτρες έχουμε φύγει μπροστά κατά πολύ.Το … [...]