Υγείας και Θείας Φωτίσεως

Φιλε αναγνώστη θυμήσου στις προσευχές σου και τα παρακάτω ονόματα
 
Γεωργίου
Χαραλάμπους
Καλλιόπης
Νικολάου
Ελένης
Φωτίου
Δημητρίου
Ζωής
Αμαλίας 
 

 
 
 
 
 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ