Υποδοχή Λειψάνου του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Ι.Μ. Μαρωνείας (ΦΩΤΟ)

Τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας, 15ης Ὀκτωβρίου 2018, στόν Ἱερό Ἐνοριακό Ναό Ἁγίας Βαρβάρας Κομοτηνῆς ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων ὑπεδέχθη τό ἱερόν Λείψανον τοῦ Ἁγίου Λουκά, Ἀρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως καί Κριμαίας τοῦ ἰατροῦ καί ὁμολογητοῦ, τό ὁποῖον ἐκόμισε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀργολίδος κ. Νεκτάριος.
Ἀμέσως μετά τήν ὑποδοχήν τοῦ ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ θαυματουργοῦ Ἁγίου Λουκᾶ, ἐπηκολούθησε Δοξολογική δέησις καί προσφώνησις τοῦ παρεπιδημοῦντος Ἱεράρχου ὑπό τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου κ. Παντελεήμονος, ὅστις ἐξέφρασε τήν χαράν τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας διά τήν προσγενομένην τοιαύτην τιμήν τῆς παρουσίας τοῦ Μητροπολίτου Ἀργολίδος κ. Νεκταρίου διατη-ροῦντος δεσμούς μετά τῆς Ἱερᾶς Μητρπόλεως ἀπό παλαιῶν ἐτῶν, ἀλλά καί διά τήν εὐλογίαν τῆς κομίσεως τοῦ χαριτοβρύτου ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ λαοφιλοῦς Ἁγίου Λουκᾶ.
Ἐν συνεχείᾳ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀργολίδος κ. Νεκτάριος εὐχαρίστησε τόν Μητροπολίτην Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονα διά τήν δοχήν καί φιλοξενίαν καί ἀπηύθυνε λόγον οἰκοδομῆς στό πολυπληθές ἀκροατήριον ἀναφερθείς ἐκτενῶς στόν βίον καί τήν πολιτείαν τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ, παρουσιάσας σχετικά βίντεο καί φωτογραφίες, ὄπου ἀπετυπώθησαν τά στίγματα τοῦ Χριστοῦ, οἱ ἐξορίες, τά δεινά, οἱ ἐγκλεισμοί ἐν φυλακαῖς, οἱ θλίψεις καί τά ὀνείδη πού ὑπέστη ὁ Ἅγιος γιά τήν ἀγάπην καί την δόξαν τοῦ Θεοῦ, καί κατέστη δοχεῖον τῆς χάριτος, ἀλλά καί πηγή ἰαμάτων.
Στην συνέχεια ὁ Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων παρεκάλεσε τόν φιλοξενούμενον Ἱεράρχην, ὅπως παρουσιάσῃ θέμα τῆς ἐπιλογῆς τοῦ στό Πνευματικό Κέντρο τῆς ἐξονομασθείσης Ἐνορίας στήν ἐν αὐτῇ λειτουργοῦσα Σχολή Γονέων, Νέων Ζευγαριῶν καί Φοιτητῶν, κατά τήν ἐγνωσμένην αὐτόν ἀμεσότητα καί ἐπικοινωνίαν μετά τῶν νέων.
Ὁ Μητροπολίτης Ἀργολίδος κ. Νεκτάριος ἀνεφέρθη στό θέμα τῆς πίστεως πού σημαίνει ἐμπιστοσύνην πρός τόν Θεόν, στά ἐρωτήματα πού κατά καιρούς ἀπευθύνει ὁ ἄνθρωπος πρός τόν Δημιουργόν, ἐνῶ ἀνέφερε παραδείγματα μετανοίας καί τρόπους διά τῶν ὁποίων δυνάμεθα νά ἐλκύσωμεν τήν Θείαν Χάριν, ἐπηκολούθησε δέ γόνιμος διάλογος μετά τῶν παρισταμένων νέων.
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Ἡ προδοσία τῆς Όρθοδοξίας

Γράφει ὁ Διονύσης Μακρῆς Ἀπὸ τὴν τοποθέτηση τοῦ διευθυντῆ τῆς ΜΚΟ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς «Ἀποστολὴ» Κων. Δήμτσα ὡς Πολιτικοῦ Διοικητῆ τοῦ Ἁγίου Ὄρους, παρὰ … [...]

Ἡ προδοσία τῆς Όρθοδοξίας

Γράφει ὁ Διονύσης Μακρῆς Ἀπὸ τὴν τοποθέτηση τοῦ διευθυντῆ τῆς ΜΚΟ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς «Ἀποστολὴ» Κων. Δήμτσα ὡς Πολιτικοῦ Διοικητῆ τοῦ Ἁγίου Ὄρους, παρὰ … [...]

Ἡ προδοσία τῆς Όρθοδοξίας

Γράφει ὁ Διονύσης Μακρῆς Ἀπὸ τὴν τοποθέτηση τοῦ διευθυντῆ τῆς ΜΚΟ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς «Ἀποστολὴ» Κων. Δήμτσα ὡς Πολιτικοῦ Διοικητῆ τοῦ Ἁγίου Ὄρους, παρὰ … [...]

Ἡ προδοσία τῆς Όρθοδοξίας

Γράφει ὁ Διονύσης Μακρῆς Ἀπὸ τὴν τοποθέτηση τοῦ διευθυντῆ τῆς ΜΚΟ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς «Ἀποστολὴ» Κων. Δήμτσα ὡς Πολιτικοῦ Διοικητῆ τοῦ Ἁγίου Ὄρους, παρὰ … [...]

Ἡ προδοσία τῆς Όρθοδοξίας

Γράφει ὁ Διονύσης Μακρῆς Ἀπὸ τὴν τοποθέτηση τοῦ διευθυντῆ τῆς ΜΚΟ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς «Ἀποστολὴ» Κων. Δήμτσα ὡς Πολιτικοῦ Διοικητῆ τοῦ Ἁγίου Ὄρους, παρὰ … [...]

Ἡ προδοσία τῆς Όρθοδοξίας

Γράφει ὁ Διονύσης Μακρῆς Ἀπὸ τὴν τοποθέτηση τοῦ διευθυντῆ τῆς ΜΚΟ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς «Ἀποστολὴ» Κων. Δήμτσα ὡς Πολιτικοῦ Διοικητῆ τοῦ Ἁγίου Ὄρους, παρὰ … [...]

Η αγάπη ου ζητεί τα εαυτής

  Ο Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος, αναλύοντας την Α΄ Προς Κορινθίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου, τονίζει ότι η αγάπη που ζητεί τα εαυτής παύει να είναι αγάπη … [...]