Ἠχηρὸ ἰατρικὸ «ὄχι» στὴν ἐπιλογὴ φύλου

Μετὰ τὶς σαφεῖς ἀρνητικὲς θέσεις ποὺ ἐξέδωσαν μὲ ἀνακοινώσεις τους ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ ἡ Ἱερὰ Κοινότης τοῦ Ἁγίου Ὄρους σχετικὰ μὲ τὸ νομοσχέδιο γιὰ τὴν ἐπιλογὴ φύλου ἀκόμη καὶ ἀπὸ ἀνηλίκους 15 ἐτῶν, ἔρχεται καὶ ἡ Ἕνωση Ψυχιάτρων Παιδιῶν καὶ Ἐφήβων νὰ γνωμοδοτήσει σχετικά.
Μὲ ἐπιστολή της ἡ «Παιδοψυχιατρικὴ Ἑταιρεία Ἑλλάδος» (ἐπίσημο θεσμικὸ ὄργανο τῆς Ἑνώσεως Παιδοψυχιάτρων), τὴν ὁποία ἀπέστειλε στὶς 4 Ὀκτωβρίου 2017 πρὸς τοὺς Ὑπουργοὺς Δικαιοσύνης καὶ Ὑγείας καὶ κοινοποίησε στοὺς Βουλευτὲς ὅλων τῶν κομμάτων καὶ στὸν Πανελλήνιο Ἰατρικὸ Σύλλογο, ἐκφράζει σαφῶς καὶ τεκμηριωμένα τὴν ἀντίθεσή της στὴ δυνατότητα ἀλλαγῆς φύλου σὲ ἄτομα ἡλικίας 15-18 ἐτῶν (γιὰ τὰ ὁποῖα καὶ εἶναι ἡ κατεξοχὴν ἁρμόδια νὰ γνωμοδοτεῖ), «ἡλικία ἡ ὁποία χαρακτηρίζεται ἀπὸ ρευστότητα τῆς διαμορφούμενης ταυτότητας φύλου». Παράλληλα ἐκφράζει καὶ τὴν ἀνησυχία της «ὅτι ἡ ἐμπλοκὴ τῶν ἐν λόγῳ νέων στὴ διαδικασία θὰ ἐπιβαρύνει παρὰ θὰ βελτιώσει τὴν ψυχική τους κατάσταση».

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

«Το σύμπλεγμα του διωγμού…»

Του Σεβ. Μητροπολίτου Πτολεμαϊδος Εμμανουήλ στην Romfea.gr «… συνέκλεισε γάρ ο Θεός τους πάντας εις απείθειαν ένα τους πάντας ελεήση…» Ο διωγμός είναι μέσα στη «φύση … [...]

Ο Θεός είναι Αγάπη και Δικαιοσύνη…

 Καλά άνθρωποι που δεν διαβάζουν τη Γραφή, έστω παρασύρονται από δημοσιογράφους και λένε ότι ο Θεός είναι μόνον αγάπη και αγνοούν τη δικαιοσύνη Του. Αλλά και … [...]