10059 – Η επίσημη θέση του Αγίου Όρους για το Μακεδονικό δημοσιοποιήθηκε πριν από 26 χρόνια!

[…]Κατανοούντες ευκόλως σήμερον ότι το νεόκοπον κρατίδιον των Σκοπίων ενδύεται ξένα ενδύματα και παρουσιάζεται εις τον κόσμον δι’ ονόματος ανήκοντος σαφώς και πλήρως τεκμηριωμένως ιστορικώς εις άλλους, ημείς οι μοναχοί ως απόγονοι αυτών, οι οποίοι με θείον ζήλον μεταλαμπάδευσαν το φως της Ορθοδοξίας και του πολιτισμού εις τους κύκλω λαούς, διαμαρτυρόμεθα δικαίως και εντόνως. Τούτο πράττομεν, διότι διαβλέπομεν πρωτοφανή αδικίαν, η οποία διασαλεύει επικινδύνως την θείαν ειρήνην μεταξύ ομοδόξων ομόρων λαών.[…]Διαβάστε εδώ:Η θέση του Αγίου Όρους απέναντι στο Μακεδονικό ΖήτημαΤο κείμενο με τη θέση του Αγίου Όρους απέναντι στο «Μακεδονικό Ζήτημα», σε απλή δημοτική γλώσσα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ