10513 – Άγιος Καλλίνικος της Τσερνίκα (†1868)

Αγιορείτης ΆγιοςΜνήμη 11 ΑπριλίουΆγιος Καλλίνικος της Τσερνίκα (†1868)

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Η τόλμη των Μυροφόρων

«Ηγόρασαν αρώματα ίνα ελθούσαι αλείψωσιν αυτόν» Το μυστήριο της θείας οικονομίας το υπηρέτησε ολόκληρη η κτίση. Όταν Εκείνος άπλωσε τα χέρια Του πάνω στο Σταυρό, η γη … [...]