10524 – Το σύστημα μεταφορών και τα μονοπάτια του Αγίου Όρους

Διαβάστε την ενδιαφέρουσα διπλωματική εργασία, εδώ:Παγανιάς Πασχ. – Ηλιάδης Κλ.,Το σύστημα μεταφορών και τα μονοπάτια του Αγίου Όρους

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Η τόλμη των Μυροφόρων

«Ηγόρασαν αρώματα ίνα ελθούσαι αλείψωσιν αυτόν» Το μυστήριο της θείας οικονομίας το υπηρέτησε ολόκληρη η κτίση. Όταν Εκείνος άπλωσε τα χέρια Του πάνω στο Σταυρό, η γη … [...]