11144 – Κτήματα (μετόχια) των αθωνικών μονών στη βυζαντινή Θράκη (15ος-19ος αι.)

Τα μοναστήρια του Άθω (Αγίου Όρους) διέθεταν κτήματα (μετόχια) εκτός από εκείνα στην Αθωνική χερσόνησο, στη Χαλκιδική, στα περίχωρα και την ίδια την πόλη της Θεσσαλο-νίκης, στην κοιλάδα του ποταμού Στρυμόνα και γενικότερα στη Μακεδονία, σε νησιά, όπως για παράδειγμα η Λήμνος, η Θάσος και ο Άγιος Ευστράτιος, στη Θράκη, καθώς και σε άλλες περιο-χές της Βυζαντινής αυτοκρατορίας.Τα μετόχια ήταν κτήματα, ιδιοκτησίες που διέθεταν οι μονές συνήθως μακριά από αυτές. Είχαν κυρίως αγροτικό χαρακτήρα, δηλαδή επρόκειτο για εκτάσεις γης, χωράφια, αμπε-λώνες, κήπους, περιβόλια, ακόμη και ολόκληρα μοναστήρια με τα εξαρτήματά τους.[Ολόκληρη η εργασία εδώ: Χαριζάνης Γεώργιος, Κτήματα (μετόχια) των αθωνικών μονών στη βυζαντινή Θράκη (15ος-19ος αι.)]

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ