11257 – Αγιορείτες Γέροντες κοιμηθέντες την 6η Νοεμβρίου

↑Μοναχός Ιννοκέντιος Σεραγιώτης (1860 – 6 Νοεμβρίου 1901)← Ιερομόναχος Νήφων Αγιοπαντελεημονίτης (1842-6 Νοεμβρίου 1905)

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Όχι άλλο εκφοβισμό παρακαλώ!

Εκφοβισμός. Μια λέξη που δεν μ’ αρέσει. Το ξέρω, ούτε και σε σένα. Ούτε και σε κανένα μας. Σε ποιόν άραγε αρέσει κάτι, το οποίο έχει αρνητικό πρόσημο; Εκφοβισμός, μια … [...]