11329 – Μη επιλάθου του Όρους

       Λεύκωμα Πολυτελείας  που περιγράφει και αναδεικνύει την απελευθέρωση του Αγίου Όρους και την ενσωμάτωσή του στην Ελλάδα κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους 1912-1913. Το υλικό κατανεμήθηκε ως εξής: ο πόλεμος και το καθεστώς του Αγίου Όρους, απελευθέρωση της Χαλκιδικής και του Αγίου Όρους, το ημερολόγιο της VII Μεραρχίας σχετικά με τη Χαλκιδική, ο Τύπος για την απελευθέρωση και τα ψηφίσματα της Ιεράς Κοινότητας.Δείτε ολόκληρο το λεύκωμα εδώ:Σκαλτσογιάννης Γιώργος – Αναστασόπουλος Βασίλειος, Μη επιλάθου του Όρους

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ