11338 – Αγιορείτες Άγιοι εορτάζοντες το Δεκέμβριο. Ποιες Μονές και Σκήτες πανηγυρίζουν

Στο Άγιον Όρος δεν γεννήθηκε κανένας άγιος, ούτε όλοι εκοιμήθησαν εδώ. Φιλοξενήθηκαν όλοι για λίγο ή πολύ. Αγάπησαν τον ιερό τόπο…… Έζησαν στον Άθωνα από τον 9ο αιώνα και αρκετοί έδρασαν ποικιλόμορφα σε όλο τον Ορθόδοξο κόσμο. Βέβαια δεν είναι αυτοί οι μόνοι που ευαρέστησαν τον Θεό και δοξάσθηκαν από Αυτόν. Υπάρχει κι ένα πλήθος αγνώστων σ’ εμάς αγίων, που απολαμβάνουν τους μισθούς των καμάτων τους στη Βασιλεία των Ουρανών… (Μοναχός Μωυσής, Αγιορείτης) Αγιορείτες Άγιοι, η Μνήμη των οποίων τιμάται τον Δεκέμβριο:   2 Δεκεμβρίου: Όσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης († 2 Δεκεμβρίου 1991)   3 Δεκεμβρίου: Όσιος Γεώργιος της Τσερνίκα (†1806)Οσιομάρτυς Κοσμάς ο Αγιαννανίτης (†1760)   5 Δεκεμβρίου: Οσιομάρτυς Κοσμάς ο Πρώτος ο Βατοπαιδινός (†1280)Οσιομάρτυρες Καρεώτες (†1279/1280)Όσιος Φιλόθεος ο Καρεώτης (15ος αι.)Όσιος Νεκτάριος ο Καρεώτης (†1500)   7 Δεκεμβρίου: Όσιος Γρηγόριος ο Σιωπών (†1406)Όσιος Γεράσιμος ο Σιναΐτης (†1320)   9 Δεκεμβρίου: Όσιος Άνθιμος ο διά Χριστόν σαλός (†1867) 11 Δεκεμβρίου: Όσιος Λεόντιος ο Μονεμβασιώτης 17 Δεκεμβρίου: Όσιοι Κτίτορες Αθανάσιος, Νικόλαος, Αντώνιος (10ος-11ος αι.) 20 Δεκεμβρίου: Άγιος Δανιήλ ο Β΄, Αρχιεπίσκοπος των Σέρβων (†1338) 26 Δεκεμβρίου: Όσιος Νικόδημος της Τισμάνα (†1406)Ιερομάρτυς Κωνστάντιος ο Ρώσος (†1742) 28 Δεκεμβρίου: Όσιος Σίμων ο Μυροβλύτης (†1257)Όσιος Νήφων ο Χίος (†1809)Όσιος Ιωάσαφ (14ος αι.) 30 Δεκεμβρίου: Άγιος Νεομάρτυς και Οσιομάρτυς Γεδεών ο Καρακαλληνός  (Πηγή πληροφοριών  το βιβλίο του Μωυσέως Μοναχού, Αγιορείτου ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ)   ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΕΣ ΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  4 Δεκεμβρίου (21 Νοεμβρίου) Εισόδια Υπεραγίας Θεοτόκου, Ιερά Μονή Χιλιανδαρίου13 Δεκεμβρίου (30 Νοεμβρίου) Ανδρέα Πρωτοκλήτου, Ιερά Βατοπαιδινή Σκήτη Αγίου Ανδρέα15 Δεκεμβρίου (2 Δεκεμβρίου) Εικών Παναγίας Γεροντίσσης, Ιερά Μονή Παντοκράτορος19 Δεκεμβρίου (6 Δεκεμβρίου) Νικολάου Μύρων, Ιερές Μονές Σταυρονικήτα και Οσίου Γρηγορίου

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ