11599 – Μοναχός Δανιήλ Δοχειαρίτης (1970 – 25 Ιανουαρίου 2003)

«Τελειωθείς εν ολίγω, επλήρωσε χρόνους μακρούς»Μοναχός Δανιήλ Δοχειαρίτης (1970 – 25 Ιανουαρίου 2003)

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Πνευματικά Αναγνώσματα • Re: Σήμερα είναι :Τη ΚΑ΄ (21η) Φεβρουαρίου, μνήμη του εν Αγίοις Πατρός ημών ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Αρχιεπισκόπου Αντιοχείας της Μεγ

Ευστάθιος ο εν Αγίοις Πατήρ ημών, ο Ομολογητής, ήτο κατά τους χρόνους του πρώτου εν τοις βασιλεύσι των Χριστιανών Κωνσταντίνου του Μεγάλου, εν έτει τκδ΄ (324), … [...]