11751 – Φωτογραφίες από την πανήγυρη του Αγίου Συμεών, κτίτορα της Ιεράς Μονής Χιλιανδαρίου Αγίου Όρους. Η προσλαλιά του Δοχειαρίτη Ηγουμένου Αρχιμ. Αμφιλόχιου

Η Ιερά Μονή Χιλιανδαρίου εόρτασε χθες Τρίτη 26 Φεβρουαρίου (13 Φεβρουαρίου με το αγιορείτικο) τη μνήμη του κτίτορά της Οσίου Συμεών του Μυροβλύτου (†1199). Των λατρευτικών εκδηλώσεων προεξήρχε ο Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Δοχειαρίου Αρχιμ. Αμφιλόχιος.Πλήθος μοναχών, κυρίως από τα Χιλιανδαρινά Κελλιά και προσκυνητών από Σερβία και Ελλάδα συμμετείχαν στον εορτασμό ο οποίος άρχισε την παραμονή με ολονύκτια Αγρυπνία, ακολούθησε Πανηγυρική Θεία Λειτουργία και παράθεση Σλαβικής Τράπεζας, όπου ο επίσημος προσκεκλημένος Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Δοχειαρίου Αρχιμ. Αμφιλόχιος είπε τα εξής:ΠΡΟΣΛΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΣΥΜΕΩΝ στὴν Ἱερὰ Μονὴ Χιλανδαρίου 13-2-2019 Εἶναι ἀρχαία καὶ εὐλογημένη πράξη καὶ παράδοση τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας νὰ τιμᾶ τοὺς Ἁγίους καὶ νὰ γιορτάζη τὴν μνήμη τους. Ἀπὸ παλιὰ οἱ ἄνθρωποι συνάζονταν γιὰ νὰ τιμήσουν πρῶτα-πρῶτα τὸν δεσπότη Χριστό, τὴν Παναγία Μητέρα του καὶ μετὰ ὅλους ἐκείνους ποὺ εὐαρέστησαν τὸν Θεὸ καὶ ἀντιδοξάστηκαν ἀπὸ αὐτόν. Ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει πάντοτε πρόσωπα καὶ γεγονότα. Τὸ συγκεκριμένο ἱερὸ πρόσωπο ἑνὸς Ἁγίου, εἴτε μάρτυρα εἴτε ὁσίου εἴτε ἱεράρχου. Καὶ τὸ πραγματικὸ γεγονὸς τοῦ μαρτυρίου του, τῆς ἀσκητικῆς του βιοτῆς, τῆς ὁμολογίας καὶ τῆς διδαχῆς του. Ἢ κάποιο γεγονὸς ἀπὸ τὴν ἔνσαρκη οἰκονομία τοῦ Κυρίου μας. Καμμιὰ γιορτὴ τῆς Ἐκκλησίας δὲν ὑπάρχει ποὺ νὰ ἀναφέρεται σὲ ἀφηρημένες ἔννοιες καὶ ἰδέες, π.χ. ἑορτὴ τῆς εἰρήνης, ἑορτὴ ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καὶ τὰ ὅμοια. Ἔτσι λοιπὸν καὶ ἐμεῖς συναχθήκαμε σήμερα νὰ ὑμνολογήσουμε τὸν ὅσιο κτίτορα Συμεὼν τὸν μυροβλύτη. Ἀλλὰ ἄραγε τί παραπάνω θὰ εἴχαμε νὰ προσφέρουμε σὲ κάποιον ποὺ τὸν τίμησε καὶ τὸν δόξασε ὁ Θεός; Ἐδῶ ἀκριβῶς εἶναι ποὺ φαίνεται ἡ ἀγάπη τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἡ φιλάνθρωπη στάση της γιὰ ἐμᾶς, τὰ πιστὰ μέλη της. Τὰ ἔχει μὲ τέτοια φιλοστοργία διευθετήσει, ὥστε κάθε μέρα νὰ ἐπιτελῆται καὶ μιὰ γιορτή, κάθε μέρα μιὰ θεία Λειτουργία, κάθε μέρα μιὰ εὐκαιρία νὰ συναχθοῦμε ὅλοι μαζί «ἐπὶ τὸ αὐτό», γιὰ νὰ λατρεύσουμε τὸν Θεόν, τὸν θαυμαστὸν ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ. Ὁ ἅγιος Νικόδημος, ὁ λαμπρὸς βλαστὸς τοῦ Ἁγίου Ὄρους, στὸν λόγο του στοὺς Ἁγιορεῖτες Ὁσίους, ἀναφερόμενος στοὺς ὁσίους Κτίτορες, ἀφιερώνει μεγάλο μέρος γιὰ νὰ ἀποδείξη πὼς ἡ ἵδρυση ἱερῶν Μονῶν εἶναι τεκμήριο τῆς πρὸς τὸν πλησίον ἀγάπης. Ἀπὸ αὐτὴν φλεγόμενος τὴν καρδίαν ὁ ὅσιος Συμεὼν ὁ μυροβλύτης, θείᾳ νεύσει κινούμενος ἦλθε ἀπὸ τὴν πατρίδα του στὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ συμπαραστάθηκε στὸν υἱό του ἅγιο Σάββα στὴν ἐκ θεμελίων ἀνοικοδόμηση τῆς ἱερᾶς Μονῆς τῶν Σέρβων, τῆς μονῆς τοῦ Χιλανδαρίου. Μάλιστα ἀξιώθηκε νὰ δῆ τὴν Μονὴ τῆς μετανοίας του τελειωμένη πρὶν τὴν ὁσιακὴ κοίμησή του. Τὸ ἐγχείρημα συνεπάγεται μύριους ἱδρῶτες, κόπους, βασιλικὰ ἔξοδα, προσωπικὴ ἐργασία, πολλοὺς κινδύνους, ἀνύστακτες φροντίδες καὶ μέριμνες. Οἱ πειρασμοὶ ποὺ ἀκολουθοῦν τέτοια ἔργα εἶναι ἀμέτρητοι καὶ ἀπρόβλεπτοι. Καὶ αὐτὰ ὅσον ἀφορᾶ τὰ ἐξωτερικὰ καὶ βλεπόμενα. Ὅμως δὲν εἴμαστε σὲ θέση νὰ ἐκτιμήσουμε καὶ νὰ μετρήσουμε τὴν κεκρυμμένη πολιτεία του, τοὺς ἀσκητικοὺς ἀγῶνες, τὰ ἐν τῷ κελλίῳ παλαίσματα καὶ τὶς χαρισματικὲς καταστάσεις ποὺ ἀξιώθηκε ὁ Ὅσιος τὶς ἀτελείωτες νύχτες προσευχῆς καὶ ὑμνολογίας. Ἐμεῖς ἁπλῶς ἀπολαμβάνουμε τὶς δωρεὲς μὲ τὶς ὁποῖες τὸν κατακόσμησε ὁ Θεός. Τὴν πρεσβεία του, τὸ ἔκτακτο χάρισμα τῆς μυροβλυσίας του. Ἀξιοσημείωτο εἶναι ὅτι κατὰ τὸ 1200, ἕνα χρόνο μόνον μετὰ τὴν ὁσιακὴ κοίμησή του, καταγράφεται σὲ ἔγγραφα ἐπίσημα ὡς Ἅγιος. Ὅταν πανηγυρίζουμε καὶ ἑορτάζουμε τοὺς τοπικούς μας Ἁγίους, ἔχουμε ἀσφαλῆ τὴν ἀπόδειξη ὅτι ἐδῶ στὸν συγκεκριμένο τόπο καὶ χῶρο ἔλαμψε ἡ ἁγιότητα καὶ ἡ ὁσιότητα. Αὐτὸ συνιστᾶ τὴν ἔγκυρη σφραγῖδα τῆς πνευματικῆς ἐπιτυχίας τῆς Μονῆς. Αὐτὸ τὸ θεῖο δῶρο εἶναι ποὺ ἐνθαρρύνει ἐμᾶς τοὺς μοναχούς, ποὺ προσπαθοῦμε νὰ συνεχίσουμε νὰ ζοῦμε στὰ ἴχνη τῶν πατέρων μας. Αὐτὸ παρηγορεῖ καὶ παραμυθεῖ τοὺς λαϊκοὺς ἀδελφούς μας καὶ ἐνισχύει τοὺς ὀλιγοπίστους. Ὑπάρχει καὶ ἕνας ἄλλος λόγος ποὺ ἐμᾶς τοὺς Δοχειαρίτες μᾶς συγκινοῦν ἰδιαίτερα οἱ ἑορτὲς τῶν ὁσίων Κτιτόρων: ὁ μακαριστὸς Γέροντάς μας Γρηγόριος μᾶς εἶχε -ἀπὸ τὰ ἐφηβικά μας χρόνια- ἐμπνεύσει μεγάλη ἀγάπη γιὰ τοὺς κτιτορικοὺς κόπους. Καὶ ὁ Θεὸς ὁ ἅγιος μᾶς ἀξἰωσε νὰ διακονήσουμε στὴν ἐκ θεμελίων ἀνοικοδόμηση μιᾶς μεγάλης Μονῆς ἀφιερωμένης στὴν Παναγία μας. Ἔτσι λοιπόν, μὲ ἰδιαίτερη συγκίνηση ἀποδεχθήκαμε τὴν πρόσκληση καὶ ἐσπεύσαμε. Εὐχαριστοῦμε τὸν ἅγιο Καθηγούμενο ποὺ ἔδωσε τὴν εὐκαιρία καὶ σὲ μᾶς προσωπικὰ καὶ στοὺς ἱεροψάλτες πατέρες μας νὰ ἔλθουμε καὶ νὰ ἀγρυπνήσουμε μαζί σας, γεραίροντας τὸν Ὅσιο. Ταῖς πρεσβείαις τοῦ ὁσίου σου Συμεὼν τοῦ μυροβλύτου, Χριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν.Πηγή: Игуман Дохијара на слави Преподобног Симеона Мироточивог у ХиландаруΟι φωτογραφίες που ακολουθούν είναι του Μοναχού Μιλούτιν Χιλιανδαρινού.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Εις τον Ευαγγελισμόν της Θεοτόκου

Ο μακαριστός Γέρων Γεώργιος Γρηγοριάτης, μιλώντας για την μεγάλη εορτή του Ευαγγελισμού, τονίζει ότι η Υπεραγία Θεοτόκος έκανε τέλεια υπακοή στο θέλημα του Θεού Πατρός … [...]

ΜΕΓΑΛΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ στο 1821: Δειτε Ντοκιμαντερ του Ελλας – Ορθοδοξια, ιστορικες ταινιες και διαβαστε αποκαλυπτικα αρθρα για την Επανασταση και τους Αγωνιστες της!

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!!!ΒΙΝΤΕΟ: Ο π. Γ. Μεταλληνός μιλάει για το 1821 στο Ελλάς - ΟρθοδοξίαΗ ανυπολόγιστη πολεμική προσφορά της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Επανάσταση του … [...]

Εννέα μήνες πριν….

Εννέα μήνες πριν από τη Γέννηση του Χριστού, στις 25 Μαρτίου, έχουμε τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, δηλαδή την καλή είδηση (Ευαγγέλιο) που πήρε η Παναγία από τον Άγγελο … [...]