11820 – Βημόθυρα Ευαγγελισμού σε Σιμωνόπετρα και Σταυρονικήτα

Bημόθυρα με Eυαγγελισμό. Ιερά Μονή Σίμωνος ΠέτραBημόθυρα με Eυαγγελισμό. Ιερά Μονή Σταυρονικήτα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Διάφορα Θέματα • Οταν πεις την λέξη Εξομολόγηση ο άλλος αντιδράει λές και βάζει το χέρι του στην πρίζα.

Οταν πεις την λέξη Εξομολόγηση ο άλλος αντιδράει λές και βάζει το χέρι του στην πρίζα. ..Αρχίζουμε και ξεπερνάμε και τους ειδωλολάτρες έχουμε φύγει μπροστά κατά πολύ.Το … [...]