11846 – Ενημέρωση μαθητών Γυμνασίου περί του Αγίου Όρους από τελειόφοιτο συμμαθητή τους (1955) που το επισκέφθηκε.

Διάβασα στο περιοδικό «Άγιος Παύλος ο Ξηροποταμίτης» (έτος Στ΄, τεύχος 54, Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1955, σελ. 151-153) και σας μεταφέρω, τα ακόλουθα:Το Πειραματικόν Σχολείον του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, προς τιμήν της διευθύνσεως αυτού, κατά παράδοσιν, μετά την κατ’ έτος επίσκεψιν κατά τας ημέρας του Πάσχα του Αγίου Όρους υπό των μαθητών της Ζ΄ τάξεως, οργανώνει συγκέντρωσιν των μαθητών ολοκλήρου του Σχολείου εις την οποίαν οι επισκεφθέντες το Άγιον Όρος μαθηταί εκθέτουν τας εντυπώσεις των και καθιστούν κοινωνούς και τους άλλους συμμαθητάς των, των όσων εκ της επισκέψεώς των απεκόμισαν.Δύο εξ αυτών των εκθέσεων μας απεστάλησαν υπό της διευθύνσεως του Σχολείου, ήτις μας επληροφόρησεν περί των ανωτέρω, εκ των οποίων δημοσιεύομεν την παρούσαν.Πηγή: http://athoslibrary.blogspot.com

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

«Ιούδας ο προδότης και δόλιος….»

Ο Ιούδας στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν έγινε ποτέ το κατεξοχήν προειδοποιητικό παράδειγμα για το ολέθριο τέλος του μεγαλύτερου αμαρτωλού και εγκληματία της ιστορίας, όπως … [...]