11887 – Εθνοϊερομάρτυς Γρηγόριος Ε΄, Πατριάρχης Κων/πόλεως (†1821)

Αγιορείτης Άγιος.Μνήμη 10 Απριλίου8252 – Νεομάρτυς και Ιερομάρτυς Γρηγόριος Ε΄, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (†1821)

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ