11940 – Οσία Κασσιανή

                   Του Β. ΧαραλάμπουςΤης ποιήσεως το τάλαντοΟσία Κασσιανή ουκ έκρυψαςκαι αντίδωρο τούτο πλουσίως προσέφερεςστον Δωρεοδότην Χριστόν.Της παρθενίας το κάλλοςομού με της ασκήσεως την σωτήριον οδόν Οσία του Θεού προετίμησας.Εν τη νήσω Κάσωμάνδραν μοναζουσών καθίδρυσαςδια τούτο της νήσου Κάσουκαύχημα σε καλούμεν.Οσία του Θεού Κασσιανήοι πιστοί σε γεραίρομενδια το προικώον δώρηματων σων σωτηρίων ποιημάτων.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Ο Άγιος Σιλουανός και ο Γέρων Σωφρόνιος

Ο Αρχιμανδρίτης Ζαχαρίας Ζάχαρου της Ι. Μ. Τιμίου Προδρόμου Έσσεξ Αγγλίας μιλάει για την πνευματική σχέση και τα κοινά βιώματα του αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου και του … [...]

Πνευματικά Αναγνώσματα • Re: Σήμερα είναι :Τη ΚΑ΄ (21η) Μαϊου, μνήμη των Αγίων ενδόξων θεοστέπτων μεγάλων βασιλέων και Ισαποστόλων ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Κωνσταντίνος ο μέγας και αοίδιμος πρώτος βασιλεύς των Χριστιανών, ο ιδρυτής της Κωνσταντινουπόλεως και της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, εγεννήθη εν Ναϊσώ, σημερινή Νίσση, … [...]