11998 – Ο Ύμνος Άξιόν Εστιν ψάλλεται μπροστά στην τιμητικά φρουρούμενη Εικόνα της Παναγίας Άξιόν Εστίν στο Πρωτάτο

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

12060 – Άνθρωπον ουκ έχω

Ο παράλυτος του Ευαγγελίου παραδειγματίζει και μπορεί να διδάξει τον σύγχρονο άνθρωπο.«Άνθρωπον ουκ έχω», φώναζε ο παράλυτος, δείχνοντας την μοναξιά του, αντιμετωπίζοντας … [...]