12026 – Σεπτής Μορφής Απεικόνισμα

Του Μητροπολίτου Φιλαδελφείας Μελίτωνος | Romfea.grὉ φιλανθρώπως δεσπόζων τῆς ζωῆς καί κυριεύων τοῦ θανάτου Ἀναστάς ἐκ νεκρῶν Κύριός μας, ὁ ζωήν καί ἀφθαρσίαν δωρούμενος, ἐκάλεσε τάς πρωϊνάς ὥρας τῆς ἑορτῆς τοῦ θαυματουργοῦ Χριστοφόρου πλησίον Του μίαν ἱεράν, σεπτήν καί θεοφιλῆ ψυχήν, τόν ἀείμνηστον Γέροντα Αἰμιλιανόν τόν Σιμωνοπετρίτην, τόν ἐκ τῶν κλεινῶν Μετεώρων εἰς τήν κλιτύν τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἄθω μεταφυτευθέντα καί θεαρέστως, θεοπρεπῶς καί φιλοθέως διακονήσαντα τό μυστήριον τοῦ Ἀγγελικοῦ Σχήματος ἐν λόγοις, ἐν ἔργοις, κυρίως ὅμως διά τῆς ἀσκητικῆς βιοτῆς καί πολιτείας του, ἐπί πᾶσι δέ διά τοῦ φωτεινοῦ παραδείγματός του, διά τῶν ὁμιλιῶν καί συγγραφῶν του καί διά τῆς ἀδιαλείπτου προσευχητικῆς κοινωνίας του μέ τό Θεῖον, τήν Ἁγίαν καί Ὁμοούσιον καί Ἀδιαίρετον καί Ζωοποιόν Τριάδα, τήν Μίαν Θεότητα καί Βασιλείαν καί Κυριότητα καί Δύναμιν. Αὐτή ἡ Ἀήττητος Δύναμις ἦτο ἡ ἔμπνευσις καί ἡ κινητήριος ὁρμή πάσης πρωτοβουλίας του. Διαβάστε περισσότερα »

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

"Και πάλι κίνησα να 'ρθώ, Χριστέ μου"

  "Και πάλι κίνησα να 'ρθώ, Χριστέ μου, στην αυλή σου, να σκύψω στα κατώφλια σου τα τρισαγαπημένα, όπου με πόθο αχόρταγο το λαχταρεί η ψυχή μου. Η σάρκα μου … [...]

Πνευματικά Αναγνώσματα • Re: Σήμερα είναι :Τη ΙΘ΄ (19η) Μαϊου, του Αγίου Ιερομάρτυρος ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ και των συν αυτώ ΑΚΑΚΙΟΥ, ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ και ΠΟΛΥΑ

Πατρίκιος ο Άγιος Ιερομάρτυς και οι συν αυτώ Άγιοι Μάρτυρες Ακάκιος, Μένανδρος και Πολύαινος ηξιώθησαν των στεφάνων του Μαρτυρίου εις την Προύσαν της Μικράς Ασίας επί του … [...]

Προφητείες για τον Χριστό

Ιησούς Χριστός ο Αρχιπάρθενος, έργον αγιογραφείου Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου 2015 Σειρά κηρυγμάτων με ομιλητή τον Αρχιμανδρίτη π. Επιφάνιο Χατζηγιάγκου με θέμα την ερμηνεία του … [...]