12444 – Δεκαπενταύγουστος στο Άγιο 'Ορος

Ἑορτάζει σήμερον ἂπας ὁ Ἂθως τήν σεπτήν μετάστασιν τῆς Θεομήτορος Ἁγνής μετ’ ἐυφροσύνης κραυγάζοντες Χαῖρε Παρθένε, Χριστιανῶν τό καύχημα.Ὁ πάνσεπτος Ναός τοῦ Πρωτάτου καί ἡ σεβασμία Μονή τῶν Ἰβήρων ἀλλά καί ὃλες οἱ Ἱερές Μονές καί Σκήτες καί Κελλιά καί Καλύβες καί Ασκητήρια καί Ἑρημητήρια συμμετέχουν στήν μεγάλη ἑορτή τῆς Παναγίας.Δεκαπενταύγουστος στό Ἃγιο Ὂρος, χιλιάδες προσκυνητῶν ἒχουν προσέλθει καί ἀγρυπνούν καί προσεύχονται καί παρακαλούν τήν Θεοτόκο.KAΘE ΘEOMHTOPIKH ΓIOPTH EINAI KAI ΔEΣΠOTIKH ΓIOPTH THΣ OPΘOΔOΞIAΣ EINAI ΠANHΓYPI EINAI AΓPYΠNIA ΠOY MAΣ BΓAZEI ΣTHN ANEΣΠEPH MEPA THΣ ΘEIAΣ ΛEITOYPΓIAΣMAΣ OΔHΓEI ΣTHN ΘEOTOKO THN AKOIMHTON ΣTO NA ΠPEΣBEYEI TON YIO THΣ ΓIA THN OMOPΦIA OΛOY TOY KOΣMOY KAI TH ΣΩTHPIA MAΣ ENΩNEI TA ΔIEΣTΩTA ANΘPΩΠOYΣ KAI AΓΓEΛOYΣ ΓH KAI OYPANO KTIΣTO ME AKTIΣTO ΣTHN AΓPYΠNIA THΣ ΔEN YΠAPXEI KOΠOΣ KAI NYΣTA ΣOY ΔINEI MIA OYPANIA ANTOXH KAI MENEIΣ EKEI KOYPAΣMENOΣ KAI OPΘOΣ ΣAN ΔENTPO AKINHTO MEΣA ΣTO KATAMEΣHMEPOΠΛHMMYPIZEIΣ ZΩH. ΔE ΣE NOIAZEI O ΘANATOΣ H ZΩH O YΠNOΣ Ή H EΓPHΓOPΣH H ΔPAΣH Ή H AΠPAΞIA ΓIATI MEΣA ΣTHN KAPΔIA MAΣ ΔOΘHKE AΠ AYTON TON AΠ APXHΣ. ΦΛOΓA ΠOY ΔEN ΣBHNEI. ΠHΓH ΠOY ΔE ΣTEPEYEI ΦOYNTΩNEI ME TO XPONO. TI EINAI ΔE ΞEPEIΣ. ΞEPEIΣ MONO ΠΩΣ EINAI. KAI AYTO EINAI TO EINAI ΣOY ΠOY EINAI AΛΛOY KAI ΣOY ΔOΘHKE EΠEIΔH AYTOΣ TO ΘEΛHΣE. ΠAP’ OTI ΔEN TO AΞIZOYME KAI ΠOΛΛEΣ ΦOPEΣ TO ΔIΩXNOYME ME THN ΔIAΓΩΓH MAΣ. MONO ΠOY TO ΘEΛOYME OI ΦTΩXOI BAΘIA .ΓEYΣAΣΘE KAI IΔETE OTI XPHΣTOΣ O KYPIOΣ. EΔΩ ΠΛEON MONO EYΓNΩMONEIΣ KAI EYXAPIΣTEIΣ KAI MENEIΣ. OΛA ΓINONTAI KOINΩNIA OΛA APMONIA KAI ΘEIA ΛEITOYPΓIA ΔE ZEIΣ ΓIA TON EAYTO ΣOY ZEIΣ ΓIA TON AΛΛO.Ω! H ΔOΞA KAI TO KPATOΣ EIΣ TOYΣ AIΩNAΣ. AMHN.XPONIA ΠOΛΛA KAI EYΛOΓHMENA H ΠANAΓIA MAZI ME OΛO TON KOΣMOΠ.AN.https://www.facebook.com/ermeneia

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Πνευματικά Αναγνώσματα • Re: Σήμερα είναι :Τη ΙΖ΄ (17η) Σεπτεμβρίου, μνήμη ΠΙΣΤΕΩΣ, ΕΛΠΙΔΟΣ και ΑΓΑΠΗΣ, και της μητρός αυτών ΣΟΦΙΑΣ.

Σοφία η Αγία Μάρτυς και αι θυγατέρες αυτής Πίστις, Ελπίς και Αγάπη έζων εις την Ρώμην κατά τας ημέρας του δυσσεβούς αυτοκράτορος Ανδριανού, όστις εβασίλευεν εκεί, … [...]