12463 – Άγιος Ιωαννίκιος ο Α΄, αρχιεπίσκοπος των Σέρβων (†1279)

Αγιορείτης ΆγιοςΜνήμη 3 Σεπτεμβρίου & 28/5Άγιος Ιωαννίκιος ο Α΄, αρχιεπίσκοπος των Σέρβων (†1279)

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Πνευματικά Αναγνώσματα • Re: Σήμερα είναι :Τη ΙΖ΄ (17η) Σεπτεμβρίου, μνήμη ΠΙΣΤΕΩΣ, ΕΛΠΙΔΟΣ και ΑΓΑΠΗΣ, και της μητρός αυτών ΣΟΦΙΑΣ.

Σοφία η Αγία Μάρτυς και αι θυγατέρες αυτής Πίστις, Ελπίς και Αγάπη έζων εις την Ρώμην κατά τας ημέρας του δυσσεβούς αυτοκράτορος Ανδριανού, όστις εβασίλευεν εκεί, … [...]