12712 – Αγιορείτες Γέροντες κοιμηθέντες την 6η Νοεμβρίου

Μοναχός Ιννοκέντιος Σεραγιώτης (1860 – 6 Νοεμβρίου 1901)Ιερομόναχος Νήφων Αγιοπαντελεημονίτης           (1842-6 Νοεμβρίου 1905)

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ