9763 – Άγιος Αθανάσιος ο Α΄, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

Αγιορείτης ΆγιοςΜνήμη 28 ΟκτωβρίουΆγιος Αθανάσιος ο Α΄, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ