Πνευματικά Αναγνώσματα • Re: Σήμερα είναι :Τη Κ΄ (20η) του μηνός Αυγούστου, μνήμη του Αγίου ενδόξου Προφήτου ΣΑΜΟΥΗΛ.

Σαμουήλ ο ένδοξος Προφήτης κατήγετο εκ της Αρμαθαίμ Σιφά, εκ του όρους Εφραίμ, υιός ων Ελκανά και Άννης της Προφήτιδος. Ο δε Ελκανά έχων δύο γυναίκας, εκ των οποίων η μεν …

Πνευματικά Αναγνώσματα • Re: Σήμερα είναι :Τη ΙΘ΄ (19η) του Αυγούστου, μνήμη του Οσίου και θεοφόρου πατρός ημών ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ του Νέου του θαυματουργ

Θεοφάνης ο Όσιος Πατήρ ημών ο Νέος εγεννήθη εις Ιωάννινα περί τας αρχάς της ΙΣΤ΄ εκατονταετηρίδος μ.Χ. εκ γονέων ευσεβών, υφ ων και ανετράφη εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Υπό …

Πνευματικά Αναγνώσματα • Re: Σήμερα είναι :Συνέχεια του προηγουμένου κειμένου

Κοντά λοιπόν εις εκείνα τα οποία εγγράφως διέταξε, διδάσκων και άλλα κατόπιν περισσότερα τους παρόντας με το στόμα, και ευξάμενος δι’ αυτούς, και δίδων και λαμβάνων συγχώρησιν, …

Πνευματικά Αναγνώσματα • Re: Σήμερα είναι :Τη ΙΗ΄ (18η) του Αυγούστου, μνήμη των Οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών ΒΑΡΝΑΒΑ και ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ του ανεψιο

Τη ΙΗ΄ (18η) του Αυγούστου, μνήμη των Οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών ΒΑΡΝΑΒΑ και ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ του ανεψιού αυτού των Αθηναίων και ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ του Τραπεζουντίου των εν τω όρει του Μελά …

Το Αγιο Όρος • Re: Μόλις ……επέστρεψα

Πριν λίγες μέρες ολοκληρώθηκε το φετινό μου προσκύνημα.Αρχικά να ευχαριστήσω θερμά τον stam-mag για το ενδιαφέρον που έδειξε και που ήταν ‘stand by’ μιας και (πίστευα ότι) ήμουν …

Πνευματικά Μηνύματα • Re: Ψυχοφελή μηνύματα…

«Ζούμε σε μια εποχή συνεχούς εξωστρέφειας, υπερκαταναλωτισμού, φλυαρίας, ευκολίας και ρηχότητος. Η εσωστρέφεια θεωρείται πάντα νοσηρή, ο αυτοέλεγχος περιττός, η αυτοκριτική …

Πνευματικά Αναγνώσματα • Re: Σήμερα είναι :Τη ΙΖ΄ (17η) του Αυγούστου, μνήμη του Αγίου και πολυάθλου Οσιομάρτυρος ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Νέου,

του εκ Σαμαρίνης της Ηπείρου καταγομένου και εν έτει αωη΄ (1808) αθλήσαντος. Δημήτριος ο Οσιομάρτυς, ο νεοφανής του Χριστού …

Πνευματικά Αναγνώσματα • Όταν η Παναγία καθόταν στο τραπέζι μας [ π. Δημητρίου Μπόκου ]

Όταν η Παναγία καθόταν στο τραπέζι μας [ π. Δημητρίου Μπόκου ]Κατά το Μάιο του 1929, τα λίγα χωράφια του χωριού και τα αμπέλια του κινδύνευαν να καταστραφούν τελείως από την …

Πνευματικά Αναγνώσματα • Re: Σήμερα είναι :Τη ΙΣΤ΄ (16η) του Αυγούστου, μνήμη του Αγίου και ενδόξου Μεγαλομάρτυρος ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ του Νέου,

του εκ της κωμοπόλεως Αγίου Λαυρεντίου έλκοντος την καταγωγήν, εν Κωνσταντινουπόλει δε αθλήσαντος, επί της βασιλείας Σουλμάν Μεχμέτ του Δ΄ εν έτει σωτηρίω 1686. …

Πνευματικά Αναγνώσματα • Re: Σήμερα είναι :Τη ΙΕ΄ (15η) του Αυγούστου, η σεβασμία Μετάστασις της Υπερενδόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αειπαρθέ

Όταν ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ηθέλησε να παραλάβη παρ’ εαυτώ την Μητέρα Του, τότε εφανέρωσεν εις αυτήν προ τριών ημερών δι’ Αγγέλου (όστις λέγουσιν ότι ήτο ο Αρχάγγελος …

Πνευματικά Αναγνώσματα • Re: Σήμερα είναι :Τη ΙΔ΄ (14η) του Αυγούστου, μνήμη του Αγίου Προφήτου ΜΙΧΑΙΟΥ.

Μιχαίας ο Άγιος Προφήτης εις εκ των δώδεκα Προφητών, των μικρών λεγομένων, ήτο εκ της φυλής του Εφραίμ, υιός Ιωράμ, γεννηθείς εις τόπον λεγόμενον Μωρασθεί, προεφήτευσε δε έτη πδ΄ …

Πνευματικά Αναγνώσματα • Re: Σήμερα είναι :Τη ΙΓ΄ (13η) του Αυγούστου,

μνήμη της αοιδίμου και παμμακαρίστου βασιλίσσης και κτιτορίσσης της σεβασμίας Μονής του Παντοκράτορος Σωτήρος Χριστού ΕΙΡΗΝΗΣ, της δια του αγίου και αγγελικού σχήματος …

Πνευματικά Αναγνώσματα • Επίθετα και χαρακτηρισμοί με τους οποίους στόλισε την Παναγία ο πιστός λαός μας. «Ιδού, γαρ από του νυν μακαριούσι με πά

Επίθετα και χαρακτηρισμοί με τους οποίους στόλισε την Παναγία ο πιστός λαός μας.«Ιδού, γαρ από του νυν μακαριούσι με πάσαι αι γενεαί.» Άβυσσος ευσπλαχνίας, Άγαμος, Αγάπη, Αγία …

Πνευματικά Αναγνώσματα • Γιατί λέμε ότι η Παναγία κοιμήθηκε;

Γιατί λέμε ότι η Παναγία κοιμήθηκε; Τον καθένα από μας τον βασανίζει το ερώτημα: τι θα γίνει με μας και τι μας περιμένει μετά το θάνατο; Μία σαφή απάντηση σ’ αυτό το ερώτημα μόνοι …

Πνευματικά Αναγνώσματα • Re: Σήμερα είναι :Τη ΙΒ΄ (12η) του Αυγούστου, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων ΦΩΤΙΟΥ και ΑΝΙΚΗΤΟΥ.

Ανίκητος και Φώτιος οι Άγιοι Μάρτυρες ήκμασαν κατά τους χρόνους του βασιλέως Διοκλητιανού εν έτει σπη΄ (288), του Φωτίου όντος ανεψιού του Αγίου Ανικήτου. Όταν λοιπόν ο …

Πνευματικά Αναγνώσματα • "ἐν τῇ κοιμήσει τὸν κόσμον, οὐ κατέλιπες Θεοτόκε· "

"ἐν τῇ κοιμήσει τὸν κόσμον, οὐ κατέλιπες Θεοτόκε· "Μέσα στην σωματική και πνευματική νωχέλεια του καλοκαιριού η Εκκλησία μας προβάλει, ως μια δροσερή νοητή όαση και πνευματική …

Πνευματικά Αναγνώσματα • Re: Σήμερα είναι :Τη ΙΑ΄ (11η) του Αυγούστου, η ανάμνησις του εν Κερκύρα υπερφυούς κατά Αγαρηνών θαύματος του εν Αγίοις

Τη ΙΑ΄ (11η) του Αυγούστου, η ανάμνησις του εν Κερκύρα υπερφυούς κατά Αγαρηνών θαύματος του εν Αγίοις πατρός ημών ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ του θαυματουργού. …

Πνευματικά Αναγνώσματα • Οἱ ἀρετὲς τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου (Ομιλία του †Επισκόπου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου)

Οἱ ἀρετὲς τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου (Ομιλία του †Επισκόπου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου)Καὶ πάλι, ἀγαπητοί μου, ὁ Θεὸς μᾶς ἀξίωσε νὰ κάνουμε ἀρχὴ τῶν παρακλήσεων τοῦ …

Πνευματικά Αναγνώσματα • Re: Σήμερα είναι :Τη Θ΄ (9η) του Αυγούστου, μνήμη των Δέκα Μαρτύρων,ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ, ΜΑΡΚΙΑΝΟΥ, ΙΩΑΝΝΟΥ, ΙΑΚΩΒΟΥ, ΑΛΕΞΙΟΥ, ΔΗΜ

των δια την αγίαν Εικόνα του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, την εν τη Χαλκή Πύλη, αθλησάντων. …

Πνευματικά Αναγνώσματα • Γιατί τιμούμε την Παναγία

Γιατί τιμούμε την Παναγία Το "Πάσχα του καλοκαιριού", κατά τον "άγιο" των ελληνικών γραμμάτων Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, θα εορτάσουμε και πάλι. Με κάθε λαμπρότητα, όλος ο ορθόδοξος …

Πνευματικά Αναγνώσματα • Περί νηστείας από το Μεγάλο Γεροντικό

Περί νηστείας από το Μεγάλο Γεροντικό1) Η Νηστεία, έλεγεν ο Αββάς Υπερέχιος, είναι χαλινάρι που συγκρατεί τις κατώτερες ορμές. Όποιος την περιφρονεί, μοιάζει με αχαλίνωτο άλογο.2) …

Πνευματικά Αναγνώσματα • Η ανατροφή των παιδιών

Η ανατροφή των παιδιώνΊσως σκε­φθεί κάποιος δικαιολογημένα τι έχει να πει ένας απομακρυσμένος Αγιορείτης μοναχός για την οικογένεια, για τους γονείς και την ανατροφή των τέκνων …

Χρόνια Πολλά • Re: ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΥΜΟ!!!

Χρόνια Πολλά κι Ευλογημένα στον Συμάκο μας!!! Να είσαι πάντα γερός και δυνατός φίλε μου αγαπημένε και να χαίρεσαι την οικογένειά σου και όλους όσους αγαπάς!!! …

Χρόνια Πολλά • Re: ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΑΡΧΗΓΕ!!!

Χρόνια Πολλά κι Ευλογημένα στον αγαπημένο μας Νίκο!!! Να είσαι πάντα καλά φίλε μου καλέ και να χαίρεσαι την οικογένεια και όλους όσους αγαπάς!! Στατιστικά: …

Πνευματικά Αναγνώσματα • Re: Σήμερα είναι :Τη Η΄ (8η) του Αυγούστου, μνήμη του Αγίου ενδόξου Νεομάρτυρος ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

του εκ Ζαγοράς μεν της Μαγνησίας καταγομένου, εν Κωνσταντινουπόλει δε μαρτυρήσαντος κατά το έτος αχπ΄ (1680). Τριαντάφυλλος …

Πνευματικά Αναγνώσματα • Ασκητές μέσα στον κόσμο: Διάβαζε και εφάρμοζε το Ευαγγέλιο

Ασκητές μέσα στον κόσμο: Διάβαζε και εφάρμοζε το ΕυαγγέλιοΣτο Μεσολόγγι ζούσε μία ευλαβέστατη γυναίκα, ονόματι Βασιλική (Κούλα την φώναζαν), παντρεμένη με τον Δημήτριο Καλαντζή, …