Πνευματικά Αναγνώσματα • Re: Σήμερα είναι :Τη Ε΄ (5η) του αυτού μηνός Ιουνίου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος ΔΩΡΟΘΕΟΥ Επισκόπου Τύρου.

Δωρόθεος ο αοίδιμος εγένετο Επίσκοπος της πόλεως Τύρου, κατά τους χρόνους του Μαξιμιανού εν έτει τγ΄ (303), κατέχων καλώς άπαντα τα κεφάλαια της Παλαιάς και Νέας Γραφής. Και εν όσω …

Διάφορες Ομιλίες • Re: π. Ανδρέας Κονάνος (διάφορες ομιλίες)

ΦΟΡΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΌταν είσαι καλά, είσαι άνθρωπος ελκυστικός.Αποπνέεις κάτι που τραβά, βγάζεις ένα μεγαλείο, μια ομορφιά.Έχεις προσωπικότητα.Εκπέμπεις δύναμη …

Πνευματικά Αναγνώσματα • Re: Σήμερα είναι :Τη Δ΄ (4η) του αυτού μηνός Ιουνίου, μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών ΜΗΤΡΟΦΑΝΟΥΣ Αρχιεπισκόπου Κωνσταν

Μητροφάνης, ο Άγιος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως ήκμασε κατά τους χρόνους Κωνσταντίνου του Μεγάλου εν έτει τκ΄ (320) υιός ων Δομετίου, αδελφού Πρόβου, του βασιλεύσαντος εν έτει …

Πνευματικά Αναγνώσματα • Re: Σήμερα είναι :Τη Γ΄ (3η) Ιουνίου, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος ΛΟΥΚΙΛΛΙΑΝΟΥ και των συν αυτώ τεσσάρων νηπίων ΚΛΑΥΔΙΟΥ, Υ

Λουκιλλιανός ο Άγιος ήκμασε κατά τους χρόνους του βασιλέως Αυρηλιανού εν έτει σο΄ (270). Ιερεύς δε ων των ειδώλων και γέρων κατά την ηλικίαν, έχων τας τρίχας λευκάς, κατώκει …

Πνευματικά Αναγνώσματα • Re: Σήμερα είναι :Τη Β΄ (2α) του αυτού μηνός Ιουνίου, μνήμη του εν Αγίοις Πατρός ημών ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ Πατριάρχου Κωνσταντινου

Νικηφόρος ο αγιώτατος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως εγεννήθη κατά τους χρόνους του βασιλέως Κωνσταντίνου του Κοπρωνύμου του εικονομάχου, εν έτει ψνη΄ (758), γέννημα και θρέμμα της …

Πνευματικά Αναγνώσματα • Re: Σήμερα είναι :Τη Α΄ (1η) του μηνός Ιουνίου μνήμη του Αγίου Μάρτυρος ΙΟΥΣΤΙΝΟΥ του Φιλοσόφου.

Ιουστίνος ο Μάρτυς και φιλόσοφος κατήγετο από την Φλαβίαν Νεάπολιν της Συρίας, υιός Πρίσκου του Βακχείου, κατά τους χρόνους Μάρκου Αυρηλίου, του και Αντωνίνου και Φιλοσόφου …

Θαύματα • Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος : Κάποιος πιστός χριστιανός μου διηγήθηκε το κατωτέρω κατανυ­κτικό όραμα

Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος : Κάποιος πιστός χριστιανός μου διηγήθηκε το κατωτέρω κατανυ­κτικό όραμα Όταν ήρθα στην Πάρο και έγινα μοναχός και κατό­πιν Ιερέας και Πνευματικός, …

Πνευματικά Αναγνώσματα • Re: Σήμερα είναι :Τη ΛΑ΄ (31η) Μαϊου, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος ΕΡΜΕΙΟΥ.

Ερμείας ο Άγιος Μάρτυς ήκμασε κατά τους χρόνους του βασιλέως Μάρκου Αυρηλίου, του και Αντωνίνου καλουμένου, του βασιλεύσαντος κατά τα έτη ρξα΄ - ρπ΄ (161 – 180) στρατιώτης υπάρχων …

Πνευματικά Μηνύματα • Re: Είχε πάει κάποιος παππάς σε ένα κέντρο, στο οποίο διασκέδαζαν κάποιοι μαθητές λυκείου. Και αντί χαιρετισμού, τους λέ

Αφού δεν μπήκε μέσα και δεν είπε «δεν είναι μαμά» πάλι καλά. Στατιστικά: Δημοσιεύτηκε από nickzark — Πέμ Μάιος 30, 2019 3:41 pm …

Πνευματικά Μηνύματα • Είχε πάει κάποιος παππάς σε ένα κέντρο, στο οποίο διασκέδαζαν κάποιοι μαθητές λυκείου. Και αντί χαιρετισμού, τους λέει:

Είχε πάει κάποιος παππάς σε ένα κέντρο, στο οποίο διασκέδαζαν κάποιοι μαθητές λυκείου. Και αντί χαιρετισμού, τους λέει: - Γειά σας μαλάκες! Είχε πάει κάποιος παππάς σε ένα κέντρο, …

Πνευματικά Αναγνώσματα • Re: Σήμερα είναι :Τη Λ΄ (30η) Μαϊου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών ΙΣΑΚΙΟΥ ή ΙΣΑΑΚΙΟΥ, Ηγουμένου της Μονής των Δαλμάτων,

Ισαάκιος ο Όσιος Πατήρ ημών ήτο Σύρος το γένος, ήκμασε δε κατά τας ημέρας του βασιλέως Ουάλεντος του Αρειανού, του βασιλεύσαντος κατά τα έτη τξδ΄ - τοη΄ (364 – 378). Τότε …

Πνευματικά Αναγνώσματα • Re: Σήμερα είναι :Τη ΚΘ΄ (29η) Μαϊου, μνήμη της Αγίας Μάρτυρος ΘΕΟΔΟΣΙΑΣ της Παρθένου.

Θεοδοσία η ιερά και παναγία κόρη κατήγετο εκ της Τύρου της εν Φοινίκη, φθάσασα δε εις το δέκατον όγδοον έτος της ηλικίας της συνελήφθη κατά το έτος τη΄ (308) υπό των ειδωλολατρών …

Θαύματα • Θαύμα του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου – Ο άπιστος γιατρός

Θαύμα του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου - Ο άπιστος γιατρός Στη Λίμνη της Ευβοίας ζούσε και εργαζόταν ένας γιατρός που ονομαζόταν Μαντζώρος. Σαν γιατρός ήταν πολύ καλός, αλλά δεν πίστευε …

Πνευματικά Μηνύματα • Γενική ἐξομολόγηση: «Ἡ Θεία Ψυχανάλυση»

Γενική ἐξομολόγηση: «Ἡ Θεία Ψυχανάλυση»Tό μυστήριο τῆς Μετανοίας εἶναι τό μυστήριο τῆς ἀληθινῆς ψυχο-θεραπείας. Ὁ μετανοῶν αὐτομέμφεται, αὐτοκατηγορεῖται, ταπεινώνεται ὁπότε ἑλκύει …

Πνευματικά Αναγνώσματα • Re: Σήμερα είναι :Τη ΚΗ΄ (28η) Μαϊου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος ΕΥΤΥΧΟΥΣ Επισκόπου Μελιτηνής.

Περί του Αγίου τούτου ουδέν υπόμνημα διεσώθη, τα δε κατ’ αυτόν τυγχάνουσιν άγνωστα. Εν τοις Μηναίοις ούτος καλείται Ευτυχής ή Ευτύχιος. Η Ακολουθία αυτού, ποίημα Ιωσήφ του …

Πνευματικά Αναγνώσματα • Re: Σήμερα είναι :Τη ΚΖ΄ (27η) Μαϊου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος ΕΛΛΑΔΙΟΥ.

Ελλάδιος ο Άγιος Ιερομάρτυς, καθαρισθείς από παντός ρύπου, εγένετο δοχείον του Αγίου Πνεύματος. Διό ευδοκία Θεού εχρίσθη Αρχιερεύς και ανέλαβε το πηδάλιον της του Χριστού Αγίας …

Πνευματικά Αναγνώσματα • Re: Σήμερα είναι :Τη ΚΣΤ΄ (26η) Μαϊου, μνήμη του Αγίου και ενδόξου Αποστόλου ΚΑΡΠΟΥ ενός των Εβδομήκοντα Αποστόλων.

Κάρπος, ο του Κυρίου Απόστολος, ήκμασε κατά τους χρόνους του βασιλέως Νέρωνος, του βασιλεύσαντος κατά τα έτη νδ΄ - ξη΄ (54-68) μ. Χ. συνηριθμείτο δε μετά των Εβδομήκοντα Μαθητών …

Πνευματικά Μηνύματα • 26/5 Κυριακή της Σαμαρείτιδος [Ι.Μ. Μεσογαίας] (Ιωαν. δ΄ 5-42)

26/5 Κυριακή της Σαμαρείτιδος [Ι.Μ. Μεσογαίας](Ιωαν. δ΄ 5-42)Πολλὲς φορὲς δίδασκε ὁ Χριστὸς σὲ ἁπλοῦς ἀνθρώπους ποὺ δὲν εἶχαν κανένα ἐξωτερικὸ χαρακτηριστικὸ ἁγιότητας ἢ …

Πνευματικά Αναγνώσματα • Re: Σήμερα είναι :Τη ΚΕ΄ (25η) Μαϊου η Τρίτη εύρεσις της τιμίας Κεφαλής του Αγίου Βαπτιστού ΙΩΑΝΝΟΥ.

Ιωάννου του Αγίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού η τιμία Κεφαλή κεκρυμμένη ούσα το πρότερον από τους ανθρώπους και δις κατά το παρελθόν ευρεθείσα εχάθη και πάλιν. Μετά …

Πνευματικά Αναγνώσματα • Re: Σήμερα είναι :Τη ΚΔ΄ (24η) Μαϊου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών ΣΥΜΕΩΝ του εν τω Θαυμαστώ Όρει.

Συμεών ο Όσιος Πατήρ ημών ο Θαυμαστορείτης ήκμασε κατά τους χρόνους του βασιλέως Ιουστίνου Β΄ του βασιλεύσαντος κατά τα έτη φξε΄ - φοη΄ (565 – 578). Τούτον ο Κύριος ηυδόκησε να …

Πνευματικά Μηνύματα • ]Τα τέσσερα πράγματα που σκοτίζουν την ψυχή – Γέροντας Αιμιλιανός Σιμωνοπετρίτης

Τα τέσσερα πράγματα που σκοτίζουν την ψυχή – Γέροντας Αιμιλιανός ΣιμωνοπετρίτηςΒλάσφημοι λογισμοί: Ποιοι είναι και πως λειτουργούν«Ο άνθρωπος για να έχει πνευματική ζωή, να έχει το …

Πνευματικά Αναγνώσματα • Re: Σήμερα είναι :Τη ΚΓ΄ (23η) Μαϊου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών και Ομολογητού ΜΙΧΑΗΛ Επισκόπου Συννάδων.

Μιχαήλ ο Όσιος Πατήρ ημών ο Ομολογητής, ο Επίσκοπος Συννάδων, ήκμασε κατά τους χρόνους του βασιλέως Λέοντος Ε΄ του Αρμενίου του βασιλεύσαντος κατά τα έτη ωιγ΄ - ωκ΄ (813 – 820). Η …

Ορθοδοξία • Μεσοπεντηκοστή

ΜεσοπεντηκοστήΣε λίγους πιστούς είναι γνωστή η εορτή, αυτή. Εκτός από τους ιερείς και μερικούς άλλους χριστιανούς, που έχουν ένα στενότερο σύνδεσμο με την Εκκλησία μας, οι …

Βίοι Αγίων και Γερόντων • Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης

Αγίου Κωνσταντίνου και ΕλένηςΗ εκκλησία μας στις 21 Μαΐου τιμά τους Άγιους Κωνσταντίνο και Ελένη. Ως γενέτειρα πόλη του Μεγάλου Κωνσταντίνου αναφέρεται τόσο η Ταρσός της Κιλικίας …

Πνευματικά Αναγνώσματα • Re: Σήμερα είναι :Τη ΚΒ΄ (22α) Μαϊου, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ανεψιού του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου του

Βασιλίσκος ο Άγιος Μάρτυς κατήγετο εκ τινος κώμης της εν τω Ευξείνω Πόντω Αμασείας, Χουμιαλά ονομαζομένης, ήκμασε δε κατά τους χρόνους του βασιλέως Διοκλητιανού του βασιλεύσαντος …

Πνευματικά Αναγνώσματα • Re: Σήμερα είναι :Τη ΚΑ΄ (21η) Μαϊου, μνήμη των Αγίων ενδόξων θεοστέπτων μεγάλων βασιλέων και Ισαποστόλων ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Κωνσταντίνος ο μέγας και αοίδιμος πρώτος βασιλεύς των Χριστιανών, ο ιδρυτής της Κωνσταντινουπόλεως και της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, εγεννήθη εν Ναϊσώ, σημερινή Νίσση, της …