Καθ’ ὁδὸν πρὸς τὴν Βασιλεύουσα

 «Ἀμέσως μετὰ τὴν κοίμησή μου θὰ ξεκινήσουν τὰ γεγονότα τῆς Πόλης» ἔλεγε καί ξανάλεγε ὁ σύγχρονος μεγάλος, ἱεραπόστολος, ὅσιος, μάρτυρας καὶ προφήτης …