ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΚΟΡΔΑΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑ

Τὰ θεόπνευστα λόγια τοῦ Ἀποστόλου τοῦ Θεοῦ, Πέτρου, συμβουλεύουν: «Ἕτοιμοι ἀεὶ πρὸς ἀπολογίαν παντὶ τῷ αἰτούντι ὑμᾶς λόγον περὶ τῆς ἐν ὑμὶν ἐλπίδος μετὰ πραΰτητος καὶ φόβου», που …

ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΙΩΝΑ

Ο Προφήτης Ιωνάς έζησε επί των βασιλέων Αμασίου και Ιεροβοάμ. Ήταν γιος του Αμαθί και είχε πατρίδα την Γεχθοφέρ, της φυλής Ζαβουλών. Ο Ιωνάς ήταν αυτός, που με θεία νεύση ενθάρρυνε …

Τρία όμορφα αναγνώσματα˙ για την ζωή ,την πίστη, την αφοσίωση. Κυριακή Α Λουκά

Εωθινό Ευαγγέλιο ε, Λουκ. κδ΄ 12-32 Απόστολος, Τιμοθέου Β γ΄, 10-15 Ευαγγέλιο, Λουκ. ε΄ 1-11 Το μάθημα πραγματοποιήθηκε στις 19/09/2017 Αρχιμανδρίτης Ιωάννης Καρασακαλίδης   …

ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΟΥ, ΣΑΒΒΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΔΟΡΥΜΕΔΩΝΤΟΣ

Και οι τρεις Άγιοι, μαρτύρησαν επί βασιλέως Πρόβου και διοικητού Αντιοχείας Ηλιοδώρου (278 μ.Χ.). Όταν λοιπόν ο Τρόφιμος με το Σαββάτιο βρέθηκαν στην Αντιόχεια και είδαν τα …

ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΡΙΑΔΝΗΣ

Η Αγία Αριάδνη αν και δούλα, ήταν ανώτερη και λαμπρότερη από πολλές κυρίες, δούλες των κοσμικών ματαιοτήτων και των γήινων μολυσμών. Η Αγία Αριάδνη έζησε στα χρόνια των βασιλέων …

ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΣΟΦΙΑΣ,ΠΙΣΤΕΩΣ,ΕΛΠΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣ

Χήρα με τρεις θυγατέρες στη ΡώμηΣτα χρόνια πού βασίλευε στην κοσμοκράτειρα Ρώμη ο Αδριανός, σε μια πόλη της Ιταλίας, ζούσε η ευσεβής και πιστή στον Θεό Σοφία. Καταγόταν από …