Μουσική Εσπερίδα και Εκδήλωση. Μοναχός Ματθαίος Βατοπαιδινός (1774-1849)

Μουσική Εσπερίδα και Εκδήλωση. Μοναχός Ματθαίος Βατοπαιδινός (1774-1849) 170 χρόνια από τη κοίμηση του Με την ευκαιρία της επετείου 170 χρόνων από την κοίμηση του Μοναχού Ματθαίου …