Αίνοι Πεντηκοστής-(Χρ. Θεοδοσόπουλος)

Τα στιχηρά των αίνων της Κυριακής της Πεντηκοστής από τον αξέχαστο Πρωτοψάλτη της Θεσσαλονίκης Χρύσανθο Θεοδοσόπουλο.
%gfgglllappaoaommmnnabav%

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ