Γέροντας Ευμένιος: Ο Χριστός μας αναπαύεται μόνον σε απλές και ταπεινές και πράες καρδιές!

Ο Ιερομόναχος, π. Ευμένιος Σαριδάκης (1931-1999).
(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)
Λέγει ένας Άγιος Πατέρας της Εκκλησίας, ότι η ταπείνωσις είναι η πύλη του ουρανού και ο Άγιος Ισίδωρος Πηλουσιώτης λέγει ότι τίποτε δεν σώζει τόσο σίγουρα τον άνθρωπον, όσο η βαθιά ταπείνωσις.
Η ταπείνωσις, και χωρίς πολλά καλά έργα, σώζει τον άνθρωπον, ενώ τα καλά έργα, χωρίς την αγίαν ταπείνωσιν, δεν σώζουν.
Η αγία ταπείνωσις στολή της Θεότητος εστιν, διότι όταν κατέβηκε ο Χριστός μας εις την γην εφόρεσεν ως ένδυμα την ταπείνωσιν, όπως λέει Παύλος, ο Απόστολος των Εθνών: «Εταπείνωσεν εαυτόν γενόμενος υπήκοος εις τον ουράνιόν Του Πατέρα μέχρι Θανάτου, θανάτου δεν σταυρού».
Ο Χριστός μας αναπαύεται μόνον σε απλές και ταπεινές και πράες καρδιές: «Μάθετε απ’ εμού ότι πράος ειμι και ταπεινός τη καρδιά και ευρήσετε ανάπαυσιν ταις ψυχαίς ημών. Ο γαρ Σταυρός μου χρηστός και το φορτίον μου ελαφρόν εστι».
 
Απόσπασμα από επιστολή του Ιερομονάχου, π. Ευμενίου Σαριδάκη όπως δημοσιεύεται στο βιβλίο του Μοναχού Σίμωνος, “Πατήρ Ευμένιος, Ο ποιμήν ο καλός, ο θαυματουργός”.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Μας ξεγέλασε ο Χριστός;

Διαβάζουμε στην Καινή Διαθήκη για τους πρώτους χριστιανούς ότι «είχαν μια καρδιά και μια ψυχή» (Πρ. 4,2). Ο ίδιος ο Αρχηγός της Εκκλησίας μας λέει ότι «η πρώτη και … [...]