Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Αμερικής για την Αγιά Σοφιά

Ἡ Ἱερὰ Ἐπαρχιακὴ Σύνοδος συγκληθεῖσα σήμερα ἐκτάκτως ἀπὸ τὸν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπο κ. Ἐλπιδοφόρο, μὲβαθεῖα θλίψη καὶ
συντετριμένη καρδιὰ πληροφορήθηκε τὴ σημερινὴἀπόφαση τῆς Τουρκικῆς Κυβερνήσεως περὶ μετατροπῆς τῆς Ἁγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως σὲἰσλαμικὸ τέμενος.
Γιὰ τοὺς ὀρθοδόξους ὅλου τοῦ κόσμου, ἀλλὰ καὶ γιὰὅλο τὸν χριστιανικὸ κόσμο ἡἉγία Σοφία, ἡΚωνσταντινούπολη καὶ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἀποτελοῦν ἱερὰ πνευματικὰ κέντρα καὶ παρακαταθήκη τῆς πίστεως καὶ τῆς παραδόσεώς μας. 
Καλοῦμε λοιπὸν τὴν Τουρκικὴ Κυβέρνηση νὰἐπιδείξει σεβασμὸ στὴν πανορθόδοξη καὶ παγχριστιανικὴσυνείδηση, ἡὁποῖα σήμερα πληγώθηκε μὲ τὴν ἀτυχὴ αὐτὴἀπόφασή της.
Ἐλπίζουμε αὐτὸ νὰ μὴ σημάνει καὶὑπαναχώρηση καὶἐπιδείνωση τῆς στάσης τῆς Τουρκικῆς Κυβερνήσεως ἔναντι τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ τῶν λοιπῶν χριστιανικῶν μειονοτήτων τῆς Τουρκίας καὶ μία ἀρνητικὴστροφὴ στὸ σεβασμὸ τῶν θρησκευτικῶν ἐλευθεριῶν.
Ἡἱεραρχία, ὁἱερὸς κλῆρος, οἱ μοναχοὶ καὶὁ πιστὸς λαὸς τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς μας εἶναι ἀνήσυχοι καὶπροσεύχονται θερμὰ γιὰ τὴν ἐπικράτηση τῆς εἰρήνης, τῆς ἀγάπης καὶ τῆς εὐημερίας στὴν περιοχή, ἀλλὰ καὶ γιὰτὴν ἀναθεώρηση τῆς θλιβερῆς αὐτῆς ἀπόφασης.
Εκ της Αρχιγραμματείας της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Η ολιγοπιστία του Πέτρου

Του Αγίου Νικόλαος Βελιμίροβιτς (Ματθ. ιδ’ 22-34) Ο Θεός μας είναι ο Νικητής. Όλες οι καλές νίκες, μόνιμες ή πρόσκαιρες, από την αρχή του χρόνου ως το τέλος της … [...]