''Η Παρθένος με τον Χριστό που τρέφει τους φτωχούς''. 13ος αιώνας.

Τοιχογραφία στο Ναό της Παναγίας της Λιέβισκα στο Πρίζρεν – Νότια Σερβία. ”Η Παρθένος με τον Χριστό που τρέφει τους φτωχούς”. 13ος αιώνας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ

   Γέννημα-θρέμμα της ένδοξης Αντιόχειας. Μετά τον θάνατο των γονέων του, μοίρασε όλη την περιουσία του στους φτωχούς. Από έναν φωτισμένο διδάσκαλο μυήθηκε στο … [...]