Ιερά Μονή Αγίου Ὀνουφρίου τοῦ Αἰγυπτίου-Ιεροσόλυμα

Ιεροσόλυμα Ιερά Μονή Αγίου Ὀνουφρίου τοῦ Αἰγυπτίου,(+ 12 Ιουνίου),

Βρίσκεται σε μικρή απόσταση από της Ιεράς Πόλεως έναντι τής Κολυμβήθρας τοῦ Σιλωάμ και επί τού ογρού τού Κεραμέως, 

τον οποίο αγόρασαν οἱ άρχοντες των Ιουδαίων με τα τριάκοντα αργύρια, τά οποία μεταμεληθείς επέστρεψε εἰς ατούς ὁ προδότης Ιούδας, «πρός ταφήν τοῖς ξένοις».

Η Μονή ευρίσκεται κτισμένη επί τάφων σπηλαιωδών, λαξευμένων εντός βράχου. Ένας των τάφων τούτων είναι τού πρώτου Πατριάρχου Ιεροσολύμων αγίου Ιουβεναλίου (451 μ. Χ.).

πηγή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Ο πρώτος Πατριάρχης Ιεροσολύμων

Γράφει ο π. Ηλίας Μάκος Στις 2 Ιουλίου η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του πρώτου Πατριάρχη Ιεροσολύμων Ιουβεναλίου. Σώζεται το σπήλαιο - τάφος του Αγίου Ιουβεναλίου στα … [...]