Κυριακή του Παραλύτου

Ο μακαριστός Γέρων Κύριλλος της Ιεράς Μονής Οσίου Δαυίδ, μιλώντας για την θεραπεία του παραλύτου από τον Χριστό, επισημαίνει τη σημασία του αγώνα για την αποφυγή της αμαρτίας και την απόκτηση της μετάνοιας.
 
%audio%

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Εμπρός! Απολαύστε τις θείες δωρεές!

«Τήν μεσότητα τῶν ὅλων καί τέλος ἔχων, καί τῆς ἀρχῆς ὡς ἄναρχος περιδεδραγμένος, ἔστης ἐν τῷ μέσῳ, βοῶν˙ Τῶν θείων, θεόφρονες, δεῦτε δωρεῶν ἀπολαύσατε» (ωδή δ΄ … [...]