Μουσικά κείμενα Κυριακής Σαμαρείτιδος

«Ο άγγελος εβόα…Ευφραίνου αγάλλου», ήχ. α΄, μέλος  Φώτη Μπαρούτα:
%alallappppaoaiytgbvafreeewsxxzaq%
«Σώμα Χριστού», ήχ. δ΄, μέλος Φώτη Μπαρούτα
 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Ήχος φερομένης πνοής βιαίας

Του Αρχιμ. Παρθενίου Δ. Ασημίδηκληρικού της Ι. Μ. Σιδηροκάστρου Μεγάλη Δεσποτικὴ η επερχόμενη εορτὴ. Εορτάζουμε, τιμούμε, προσκυνούμε και λατρεύουμε το 3ο πρόσωπο της … [...]