Νέα Κυκλοφορία: Το ενυπόστατον φως

ΣΠΟΥΔΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΘΕΩΣΗΣΚΑΤΑ ΤΟΝ ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΝ ΝΕΟ ΘΕΟΛΟΓΟ __________________________________
ΣΧΗΜΑ 16 Χ 23.5 – ΣΕΛ. 520 – ΤΙΜΗ: 19,00 €ISBN: 978-960-353-205-7__________________________________
Ἡ κατανόηση τῆς περὶ θεώσεως διδασκαλίας τοῦ ἁγίου Συμεὼν ὡς μιᾶς νέας ἀνθρωπολογίας, προτείνεται ἀπὸ τὴν παρούσα ἔρευνα, τόσο ὡς ἀπάντηση στὸ ἐρώτημα γιὰ περιεχόμενο τῆς θεολογικῆς προβληματικῆς στὸν αἰώνα ποὺ ξεκίνησε, ὅσο καὶ ὡς βάση τῆς σύγκλισης καὶ τῆς σύνθεσης στὴν ὑφέρπουσα διελκυστίνδα μεταξὺ εὐχαριστιακῆς καὶ θεραπευτικῆς ἐκκλησιολογίας.
Μελετώντας τὶς προϋποθέσεις τῆς θέωσης στὴ θεολογία τοῦ ἁγίου Συμεών, εἶναι ἀδύνατο νὰ μὴ σταθεῖ κανεὶς στὴν ἄσκηση ὡς τὴν κατεξοχὴν προϋπόθεση ἐπίτευξης τῆς θέωσης. Ἀπὸ τὶς ἀσκητικὲς προϋθέσεις ποὺ ὁ ἅγιος τονίζει, διακρίθηκαν ἡ ἀπαράβατη τήρηση τῶν ἐντολῶν, ἡ ἀπάθεια καὶ ἡ ἀγάπη.
Ὁ ἀντικομφορμισμὸς τοῦ Συμεὼν ἀπέναντι στὴν τήρηση τῶν ἐντολῶν, ἡ δυναμικὴ κατανόηση τῆς ἀπαθοῦς κατάστασης, στὴν ὁποία διασώζεται τὸ παθητικὸν τῆς ψυχῆς, καὶ ὡς ἐκ τούτου ἡ ἀκεραιότητα τοῦ ἀνθρώπου, ἀποτελοῦν προτάγματα τῆς ἀνάλυσης τῆς παρούσας ἐργασίας, ἐνῶ ἡ ταύτιση τῆς ἔννοιας τῆς ἀγάπης στὸν Συμεών, μὲ τὴ χάρη καὶ τὴν παρουσία τοῦ Πνεύματος, συνιστᾶ τὴν ἑρμηνευτικὴ εἰσήγηση γιὰ τὴν κατανόηση τῆς σκέψης τοῦ ὁσίου στὸ ζήτημα αὐτό.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΟΙ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ: ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΡΡΕΟΥΣΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ
1. Περιρρέουσα ἀτμόσφαιρα
2. Ὁ βίος καὶ ἡ πολιτεία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Συμεὼν τοῦ Νέου Θεολόγου
3. Ὁ πνευματικός του πατέρας Συμεὼν ὁ Εὐλαβὴς καὶ ἡ ἐπιρροή του
4. Ὁ ἅγιος Συμεὼν ὡς ποιητὴς καὶ συγγραφέας. Κληρονομιὰ καὶ ἐπιρροές
ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΙ Η ΘΕΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
1. Ἡ χριστοκεντρικὴ θεμελίωση τῆς θέωσηςα) Ἡ ἐνσάρκωση ὡς προϋπόθεση τῆς θέωσηςβ) Ὁ Χριστὸς ὡς τὸ περιεχόμενο τῶν φωτοφανειῶν: χριστοκεντρικὸς μυστικισμός
2. Ἡ Πνευματοκεντρικὴ θεμελίωση τῆς θέωσηςα) Ὁ ρόλος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στὴν Οἰκονομία τῆς σωτηρίαςβ) Ἡ ἐν Χριστῷ ἀποκάλυψη τοῦ Πνεύματος. Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ὡς τὸ περιεχόμενο τῆς θεοποιοῦ χάρης
3. Ἡ τριαδοκεντρικὴ θεμελίωση τῆς θέωσηςα) Γενικὲς παρατηρήσειςβ) Ὄψεις τῆς τριαδικῆς θεολογίας τοῦ Συμεών
ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΣΗ: ΟΙ ΣΩΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ
1. Ἡ Ἐκκλησία ὡς ὁ τόπος καὶ ὁ τρόπος τῆς θέωσης: Γενικὲς παρατηρήσεις
2. Παλιγγενεσία καὶ παλινόρθωσηα) Τὸ βάπτισμα ὡς «λουτρὸν παλιγγενεσίας»β) Τὸ βάπτισμα τῆς μετανοίας καὶ τῶν δακρύων
3. Τὸ μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας ὡς τὸ πλήρωμα τῆς θεοειδοῦς ἐμπειρίας
4. Ἐξομολόγηση καὶ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱεραρχία. Τὸ πρόβλημα θεσμοῦ καὶ χαρίσματος στὴν ἐκκλησιολογία τοῦ ἁγίου
ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΣΗ:ΟΙ ΑΣΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ
1. Οἱ ἀσκητικὲς προϋποθέσεις τῆς θέωσηςα) Ἡ πρακτικὴ τῆς μετανοίαςβ) Ἡ ἀπαράβατη τήρηση ὅλων τῶν ἐντολῶνγ) Τὸ μεγαλεῖο τῆς ταπείνωσηςδ) Ἡ προσευχὴ ὡς μητέρα τῶν ἀρετῶνε) Ἡ ἀπάθειαστ) Κορυφὴ τῶν ἀρετῶν ἡ ἀγάπη
2. Τὰ στάδια τῆς πνευματικῆς ζωῆςα) Tὸ ζήτημα τῶν σταδίων τῆς σωτηρίας καὶ ἡ θέση τοῦ Συμεώνβ) Ἡ ἀναγκαιότητα τῆς κάθαρσηςγ) Ὁ φωτισμὸς τοῦ ἀνθρώπου ὡς ἀπαρχὴ τῆς θεώσεωςδ) Ἡ «ἐνοίκηση» τοῦ Πνεύματος στὸν ἄνθρωπο ὡς ἡ θέωση τῶν τελείων
Ἀντὶ ἐπιλόγου
Βιβλιογραφία
Πίνακας κυριοτέρων ὀνομάτων καὶ ὅρων
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ: Χαράλαμπος Θεοδώρου: 210 32 26 343

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Το μυστήριο του γάμου

Ομιλία για το μυστήριο του γάμου από τον π. Μύρωνα Σιμωνοπετρίτη που έγινε σε σύναξη νέων στο Μετόχι της Αναλήψεως της Ι.Μ. Σίμωνος Πέτρας στο Βύρωνα Αττικής. %audio% … [...]

"ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΡΙΣ ΤΟΥ ΒΙΟΥ “(Αγ.Νεκταρίου)

Άπό τά Άπαντα τού Άγίου Νεκταρίου..Τόμος Γ´ Ό Άγιος Νεκτάριος,τίς έλεύθερες ώρες του,ίδίως στή Ριζάρειο Σχολή,σχεδίαζε Σταυρούς καί έγραφε έπ´ αύτών είτε άγιογραφικά … [...]

Περί παράδοσης…

Παράδοση. Παρά και δίνω. Παραδίδω. Μεταφέρω. Μεταλαμπαδεύω. Συνεχίζω. Διαιωνίζω. Διατηρώ. Ακολουθώ. Τηρώ. Φροντίζω. Φυλάω. Διατηρώ και άλλα τόσα συνώνυμα και εννοιολογικά … [...]