Ο πιο φριχτός διωγμός εναντίον της Εκκλησίας είναι η αναξιότητα των ίδιων της των λειτουργών

”Ο πιο φριχτός διωγμός εναντίον της Εκκλησίας είναι η αναξιότητα των ίδιων της των λειτουργών ””Cea mai cumplită persecuție împotriva Bisericii este nevrednicia propriilor ei slujitori”π.Βενέδικτος Γκιούς***Μαρτυρίες για τον γέροντα Βενέδικτο Γκιούς***

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Η Μακεδονία και οι εθνικοί αγώνες

Η Μακεδονία από των αρχαιοτάτων χρόνων, όπως μας θυμίζει και ο Στράβων, ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με την υπόλοιπη Ελλάδα και ως εκ τούτου οι Μακεδόνες ήταν πάντα παρόντες … [...]

ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ

   Γέννημα-θρέμμα της ένδοξης Αντιόχειας. Μετά τον θάνατο των γονέων του, μοίρασε όλη την περιουσία του στους φτωχούς. Από έναν φωτισμένο διδάσκαλο μυήθηκε στο … [...]