Στιχολογία Κεκραγαρίων, ήχ. β΄ (Χορός Αγιορειτών)

Χοροί Αγιορειτών πατέρων ψάλλουν την Στιχολογία των Κεγραγαρίων σε ήχο β΄. Πρόκειται για μέλος έρρυθμο και ηγεμονικό, όπως είθισται να ψάλλεται στις αγιορείτικες αγρυπνίες.
%gggppaoorllkamanahagatr%
 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ