Συνήλθε μέσω τηλεδιασκέψεως η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Αρχιεπισκοπής Αμερικής

Τὴν Πέμπτη 7 Μαΐου 2020 στὴν πόλη τῆς Νέας Ὑόρκης, συνεκλήθη ἡ Ἱερὰ Ἐπαρχιακὴ Σύνοδος, μέσῳ τηλεδιασκέψεως, ὑπὸ τὴν προεδρὶα τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρου, μὲ κύριο θέμα συζητήσεως τὴ διαδικασία ἐπαναλειτουργίας τῶν ἐνοριῶν.
Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς συνεδριάσεως, οἱ Ἀρχιερεῖς ἐξέφρασαν τὴν βαθυτάτη ὀδύνη τους γιὰ τὰ συμβαίνοντα τὸ τελευταῖο διάστημα καὶ εἰδικὰ γιὰ τὴν ἀδυναμία ἐκ μέρους τῶν πιστῶν τῆς βίωσης τῶν ἀκολουθιῶν καὶ τῶν ἑορτασμῶν τῆς Μ. Ἐβδομάδος καὶ τοῦ Πάσχα μὲ τὸν πατροπαράδοτο τρόπο.
Σύμφωνα μὲ τὸν ὑπάρχοντα σχεδιασμὸ ἐπαναλειτουργίας τῆς χώρας, ὅπως αὐτὸς ἐφαρμόζεται κατὰ τόπους, ἀποφασίστηκε ὅπως ἕκαστος Μητροπολίτης θὰ εἶναι ὑπεύθυνος γιὰ τὴν ἐπαναλειτουργία τῶν ἐνοριῶν τῆς τοπικῆς Μητροπόλεως, συμμορφούμενος μὲ τὶς κατὰ τόπους ὁδηγίες τῶν ἀρχῶν γιὰ τὴν προστασία τῆς δημόσιας ὑγείας, οἱ ὁποῖες μπορεῖ νὰ διαφέρουν σημαντικὰ ἀκόμη καὶ μέσα στὴν ἐπικράτεια τῆς ἑκάστοτε Μητροπόλεως.
Ὅσον ἀφορᾶ στὸ Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας, ὁ κάθε Ἱεράρχης θὰ κάνει τὶς κατάλληλες ὑποδείξεις στὶς ἐνορίες, σύμφωνα μὲ τὶς ὁδηγίες τῶν κατὰ τόπους ἀρχῶν γιὰ τὶς ἀποστάσεις μεταξὺ τῶν πιστῶν, τὴν προετοιμασία τῶν ναῶν καὶ τῶν ἐγκαταστάσεων, ἀλλὰ καὶ ἄλλων καλῶν πρακτικῶν μεταξὺ τῶν ἱερέων τῆς Μητροπόλεως.
Ἀποφασίστηκε ἐπὶ πλέον, ὅτι ἡ τέλεση τῶν Μυστηρίων καὶ ἄλλων ἀκολουθιῶν θὰ γίνεται, ἐφαρμόζοντας τὶς κατὰ τόπους ἐντολὲς τῶν ἀρχῶν γιὰ τὴν προστασία τῆς δημόσιας ὑγείας.
Ἀμέσως μετὰ τὴν συνεδρίαση, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἀνέφερε:
Ἀνησυχοῦμε βαθύτατα, ὄχι μόνο γιὰ τὴν ὑγεία τῶν πιστῶν, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸ ἠθικό τους καὶ τὴν πνευματική τους ζωή. Θεωροῦμε ὅτι ἡ καλύτερη μέθοδος ἐπαναλειτουργίας τῶν ναῶν εἶναι αὐτὴ ποὺ σέβεται τὴν κρίση καὶ τὶς ἐντολές τῶν τοπικῶν ἀρχῶν.
Ὡς ποιμένες τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, ἔχουμε χρέος καὶ βαθὺτατο αἴσθημα εὐθύνης γιὰ τὴν ἀσφαλὴ ἐπαναλειτουργία καὶ γιὰ τὴν πνευματικὴ καὶ σωματικὴ ὑγεία τῶν πιστῶν.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Ο σπουδαιότερος παράγων για την αντιμετώπιση της όποιας ασθένειας είναι η καλή ψυχολογία του ανθρώπου κι αυτήν την ψυχολογία την τρέφει πρωτίστως η πίστη στον Θεό,

[....]   Η Εκκλησία μας παρ’ όλα αυτά στέκεται με πολλή αγάπη και πολύ σεβασμό έστω και μπροστά στις αμφισβητήσεις των ανθρώπων, έστω και των ασθενών πιστών. Ακούει … [...]

Μνημονεύετε των ηγουμένων υμών… (ΦΩΤΟ)

Η ιερά μνήμη του εν αγίοις πατρός Νικηφόρου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως του Ομολογητού (758-822), στις 2 του μηνός Ιουνίου ε.έ., ανεκάλεσε στη μνήμη του κλήρου και του … [...]