Τι σε καλεσωμεν, ω κεχαριτωμενη;

Τι σε καλεσωμεν, ω κεχαριτωμενη;
 Ουρανον;
Ότι ανετειλας τον ήλιον της δικαιοσυνης.Παραδεισον;
 ότι εβλαστησας το άνθος της αφθαρσίας.
 Παρθενον; 
ότι εμεινας άφθαρτος.Αγνην μητέρα; 

ότι έσχες σαις αγιαις αγκαλαις υιον, τον πάντων Θεον.
Αυτόν ικετευε σωθηναι τας ψυχας ημών.

Παρακλητική, Θεοτοκίον

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Ο τελεσιουργός των αγίων Μυστηρίων

«Σύ τῷ Χριστῷ, Παράκλητε ἀγαθέ, Λόγῳ συνῇς, ὡς ὁμοφυές αὐτῷ καί ὁμοούσιον, καί τάς θεοσημείας συνειργάζου τάς ἐξαισίους». Ἐλεηθήκαμε νά φθάσουμε πάλι τή μεγάλη ἑορτή τῆς … [...]

Δράσεις «Μαγνήτων Κιβωτού»

Συνέντευξη Τύπου παραχώρησαν χθες ο Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος και πρόεδρος της «Μαγνήτων Κιβωτού» με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του πολιτιστικού φορέα και … [...]