Τρία σημαντικά πράγματα που πρέπει να γνωρίζουμε για τον Προφήτη Ηλία

Τρία σημαντικά πράγματα που πρέπει να γνωρίζουμε για τον Προφήτη Ηλία (20 Ιουλίου).  1. Ο προφήτης Ηλίας δεν θεωρείται ένοχος φόνου, ούτε παρέβη την εντολή “ου φονεύσεις” όταν φόνευσε με το ίδιο του το χέρι τους ψευδοπροφήτες, αλλά μάλιστα αυτή του η πράξη θεωρείται ίσια δικαιοσύνη και αγία, γιατί ο Νόμος πρόσταζε οι ψευδοπροφήτες να θανατώνονται άμεσα για να εκλείπει το μίασμα στο Ισραήλ ( πλὴν ὁ προφήτης, ὃς ἂν ἀσεβήσῃ λαλῆσαι ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου ῥῆμα, ὃ οὐ προσέταξα λαλῆσαι, καὶ ὃς ἂν λαλήσῃ ἐν ὀνόματι θεῶν ἑτέρων, ἀποθανεῖται ὁ προφήτης ἐκεῖνος, Δευτ. ιγ ‘ 5). Το ίδιο έπραξε και ο ιερέας Φινεές όταν θανάτωσε τους ασεβείς και αποσόβησε την θεϊκή οργή στο Ισραήλ και ο Κύριος όχι μόνο δεν τον κατηγόρησε αλλά υποσχέθηκε να συνάψει μαζί του διαθήκη ειρήνης (Αριθμ ζ’ 7 κ. εξ ) γιατί τήρησε τον νόμο με ιερό ζήλο.Οι προφήτες κρίνονται βάσει του Νόμου της εποχής τους και όχι κατά το Ευαγγέλιο , όπως διαβεβαίωσε και ο ίδιος ο Χριστός στους δύο μαθητές στην Σαμάρεια (ἰδόντες δὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ Ἰάκωβος καὶ Ἰωάννης εἶπον· Κύριε, θέλεις εἴπωμεν πῦρ καταβῆναι ἀπὸ οὐρανοῦ καὶ ἀναλῶσαι αὐτούς, ὡς καὶ Ἠλίας ἐποίησε;στραφεὶς δὲ ἐπετίμησεν αὐτοῖς καὶ εἶπεν· οὐκ οἴδατε ποίου πνεύματός ἐστε ὑμεῖς, ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθε ψυχὰς ἀνθρώπων ἀπολέσαι, ἀλλὰ σῶσαι. καὶ ἐπορεύθησαν εἰς ἑτέραν κώμην, Λκ. θ’ 54-56).Δεν τίθεται θέμα φόνου.  2. Ο Προφήτης Ηλίας δεν ανέβηκε στον ουρανό , την νοητή κατοικία του Θεού, την θεϊκή κατάσταση , διότι στον Ουρανό ανέβηκε μόνο ο Υιός του Θεού, εκεί όπου πάντα υπήρχε αδιάστατος με τον Πατέρα από πάντα και απ’ όπου κατέβηκε. Ο προφήτης ανέβηκε ως εις τον ουρανόν, δηλαδή σε μια κατάσταση αφθαρσίας και αγιότητας έτι σε ζωή, σε άδηλο τόπο γνωστό στον Θεό. Όσον αφορά τον χαρακτηρισμό του ως δεύτερο πρόδρομο της παρουσίας του Χριστού, αυτό μπορεί να σημαίνει είτε ότι έγινε προάγγελος της δικής μας υπάντησης του Κυρίου εν νεφελαις εις αέραν με την ανάληψη του, είτε ότι πράγματι θα αποκαλυφθεί στον κόσμο για να προετοιμάσει την Δευτέρα Παρουσία. Με το τελευταίο συμφωνούν οι Πατέρες κατά την κατά γράμμα ερμηνεία της Γραφής. Είτε όμως με τον ένα είτε τον άλλο τρόπο ζει ακόμα ανάμεσα μας με έναν άγνωστο τρόπο.   3. Τέλος, τιμάται ως άγιος καίτοι δεν γεύτηκε ακόμα θάνατο, γιατί ο Θεός τον διατηρεί κατά κάποιον άγνωστο τρόπο στην αγιότητα και την τελειότητα, ώστε να μένει κατά χάρη άτρεπτος στην αμαρτία και μάλιστα στην τέλεια αυτή κατάσταση η οποία είχε ως συνέπεια τον τρόπο της θαυμαστής αρπαγής του. Απόδειξη ότι κατά την Μεταμόρφωση κοιτάζει κατά πρόσωπο την θεότητα όπως ακριβώς ο Μωϋσής, ο οποίος γεύτηκε θάνατο, και παρίσταται εκεί εκπροσωπώντας έτι ζωή τους ουράνιους Αγίους, ενώ οι μαθητές σαν τότε ακόμα ατελείς δεν αντέχουν την θέα και πέφτουν πρηνηδόν.π.Παντελεήμων Κρούσκος

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΘΑ ΣΕ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΣ .. ΚΑΙ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ.. ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΑ….(Η Αγ.Παρασκευή και ο Όσιος Ιάκωβος)

ΘΑ ΣΕ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΣ .. ΚΑΙ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ.. ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...."....Μικρό παιδάκι έφευγε από το χωριό του και πήγαινε σ' ένα εξωκκλήσι της Αγίας Παρασκευής, … [...]

"Σώπα μη μιλάς"

 ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΡΝΑΛΗΣ (1884-1974) : "Πρόλογος"Ξαφνικά μού φασκιώνουνε τα μάτιαγια να βλέπω το φως το αληθινό!Με καρυδώνουν, για να μη φωνάζω:«Όρσε, Ελλάδα Γραικύλων … [...]

Η θαυματουργική εικόνα της Αγίας Άννης

Η θαυματουργική εικόνα της Αγίας Άννης, στην κωμόπολη της Αγίας Άννας Βορ. Ευβοίας είναι παλαιότερη του ΙΕ΄ αιώνος. Η παλαιότητα αποδεικνύεται από ιστορικές πηγές.Ο τότε … [...]

Ποιος ηταν ο Παλαιων Πατρων Γερμανος;

Tου Αρχιμ. π. Ιακώβου ΚανάκηΗ χρονιά που διανύουμε αποτελεί μια αφορμή για έρευνα, περισυλλογή και αναβαπτισμό στα ιδεώδη της Επανάστασης του 1821. Με το έργο που … [...]